Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
25.11.2016

Click pentru download comunicat

În fiecare an, la inițiativa Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, este marcată la nivel județean, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, 25 noiembrie. Astfel, este organizat un “MARŞ DE PROTEST”, la care participă și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), alături de alte instituţii din judeţ.

Cu această ocazie, reamintim că alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, care oferă servicii specializate pentru persoanele cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice care au domiciliul în județul Dâmbovița. 

În structura DGASPC Dâmbovița funcționează Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, precum și alte servicii de consiliere și monitorizare pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 persoane, asigură găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele servicii: consiliere psihologică, servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, orientare şcolară şi profesională, precum și protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

În anul 2016, au beneficiat de serviciile centrului un numar de 71 de persoane (27 femei si 44 de copii) dintre care: 44 beneficiari au fost reintegrați în familie, 11 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), 4 beneficiari au fost integrați în alte centre (instituții), 2 beneficiari au parasit centrul, 4 beneficiari au fost integrați în familia extinsă, iar 6 persoane beneficiaza în continuare de serviciile centrului.

Pe parcusul anului 2016, la instituția noastră s-au inregistrat și alte 14 sesizări, iar în urma evaluării cazurilor, victimele au refuzat sa beneficieze de serviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie și au fost identificate alte surse de suport (familia lărgită, comunitate).


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor / 20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
18.11.2016

Click pentru download comunicat

Data de 20 noiembrie reprezintă ziua în care au fost emise două acte ce reglementează normele pentru protecţia copiilor din întreaga lume: Declaraţia Drepturilor Copilului (1959) şi Convenţia Drepturilor Copilului (1989). Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite şi semnată în peste 80 de state.

“Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” se sărbătorește pe data de 20 noiembrie, imediat după „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” din data de 19 noiembrie.

Din cinci in cinci ani, Comitetul pentru Drepturile Copilului de la Geneva analizează respectarea drepturilor copilului în mai multe tări și face recomandări guvernelor pentru îmbunătățirea vieții copiilor. Cele patru principii de bază ale Convenției sunt: nediscriminarea, urmărirea celor mai bune interese ale copilului, dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și respectul față de părerile copilului.

Totuși, există încă încălcări ale drepturilor copilului, iar instituțiile competente nu sunt sesizate în toate cazurile.

În județul Dâmbovița, de la începutul anului 2016, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 498 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, numărul acestora fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 458 sesizări.

În urma a 97 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 154 copii, față de 129 pentru aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru 401 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 18 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență, față de 14 copii în aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cele 301 de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate de la începutul anului 2016, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 14 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 17 abuz emoţional, 3 abuz sexual, 60 exploatare prin muncă, 8 exploatare pentru comitere infracțiuni şi 199 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 154 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 147 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 301 copii, 237 au domiciliul în mediul rural şi 64 în mediul urban.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, trebuie să conștientizăm că toți copiii au drepturi oriunde s-ar afla, acasa în familie, la școală, sau în instituții. Părinții și familiile, profesorii, profesioniștii, orice cetățean trebuie să cunoască și să respecte aceste drepturi, iar încălcarea drepturilor copilului trebuie sesizată imediat autorităților care au obligația de a garanta și promova drepturile copilului.


COMUNICAT DE PRESĂ - CARDUL EUROPEAN PENTRU DIZABILITATE
25.10.2016

Click pentru download comunicat

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) implementează pe o perioadă de 18 luni (februarie 2016 – iulie 2017), proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa, proiect finanțat de Comisia Europeană.

Proiectul se adresează unui grup-țintă format din 50.000 de persoane cu dizabilități din România, dar și persoanelor cu dizabilități din alte state membre UE participante la proiect, care vor accesa în România și în statele partenere pachetele naționale de beneficii.

În urma transmiterii de către ANPD a metodologiei de acordare a acestui drept, copiii şi adulţii cu dizabilități din Dâmbovița pot beneficia începând de la această dată de Cardul European pentru Dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. La această dată, în județul Dâmbovița sunt 17634 copii și adulți cu dizabilități.

Cardul European pentru Dizabilitate va fi eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmbovița.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa. 

Serviciile stabilite de fiecare stat membru UE participant la proiect, de care beneficiază persoanele cu handicap în baza cardului, vor fi postate pe site-ul proiectului, www.carddizabilitate.gov.ro. Țările incluse în acest proiect, pe lângă România, sunt: Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Persoanele cu dizabilități solicitante, vor depune la sediul din Târgoviște, str. Mr. Brezişeanu, nr. 25, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, sau pe emailul cardbpsdb@gmail.com, o cerere tip, însoțită de o fotografie tip buletin, realizată în anul în curs. În cazul în care se va opta pentru varianta de transmitere a cererii și a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale fotografiei;

Cererea tip care se află și pe site-ul instituției www.dgaspcdb.ro, la capitolul Formulare și informații utile, cuprinde următoarele elemente:

  1. domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia;
  2. numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv comisia județeană care a eliberat documentul;
  3. număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
  4. data și semnătura solicitantului, sau, după caz, a reprezentantului legal.

Cardul european pentru dizabilitate va fi eliberat de către DGASPC Dâmbovița, în termen de maxim 45 zile de la depunerea cererii, prin persoanele responsabile desemnate în acest sens. Documentul, nominal şi netransmisibil, va fi valabil până în luna august 2020.


Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
01.10.2016

Click pentru download comunicat

Ca în fiecare an, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice- 1 octombrie, beneficiarii vârstnici cu dizabilități au fost sărbătoriți în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Centrul are o capacitate de 60 persoane, iar serviciile oferite sunt servicii de găzduire, îngrijire și protecţie într-un mediu securizat, asistenţă medicală şi servicii de recuperare/reabilitare, asistenţă şi consiliere socială, acompanierea în rezolvarea problemelor specifice,  reintegrarea în familie/comunitate și mediere în relaţia cu familia şi autorităţile.

În 1990, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a stabilit ca ziua de 1 octombrie să devină Ziua Internațională a persoanelor în vârstă, în semn de recunoaștere a contribuției acestora la dezvoltarea unei societăți. Cu această ocazie, elevi de la  Școala gimnazială nr. 3 Doicești și tineri de la Centrul cultural din cadrul Primăriei Pucioasa, au susținut în cadrul centrului, în data de 30 septembrie 2016, un program de cântece, poezii și dansuri.

Tot în această perioadă, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa au fost organizate  mese festive, cu sprijinul CAR Pensionari "Speranța" Pucioasa, iar ziua de 1 octombrie 2016 s-a încheiat cu audiții muzicale.
  
La mulți ani sănătoși tuturor vârstnicilor!


Activități derulate în vederea reducerii numărului de copii cu măsură de protecție specială
15.09.2016

Click pentru download comunicat

Urmărindu-se interesul superior al copilului de a crește în cadrul propriei familii, a fost derulat începând cu anul 2013 parteneriatul cu Fundația "SERA ROMÂNIA", în cadrul proiectului “Reintegrare/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială în familia naturală/lărgită”.

Parteneriatul s-a prelungit și în anul 2015, prin hotărârea nr. 234/16.07.2015 a Consiliului Județean Dâmbovița, cotele de participare fiind de 40% DGASPC (215.280 lei) și 60% Fundația SERA (322.920 lei). Acest nou parteneriat cu Fundația SERA România, valabil 18 luni, are ca obiectiv general prevenirea instituționalizării a cel puțin 50 de copii din județul Dâmbovița.

Astfel, în perioada octombrie 2015 - august 2016, au fost sprijinite 8 familii în vederea prevenirii instituționalizării pentru un număr de 32 copii și o familie unde au fost reintegrați din sistemul de protecție 3 copii. Au fost achiziționate materiale de construcții pentru asigurarea condițiilor de locuit în familiile naturale și s-au acordat alimente, rechizite și materiale igienico-sanitare în valoare de 67269,11 lei.

În acest moment se află în lucru cazurile a 4 familii, cu un număr total de 16 copii și se estimează ca în perioada următoare să fie efectuate cheltuieli în valoare aproximativă de 35000 lei în vederea prevenirii separării acestor copii de familiile naturale.

Cu sprijinul specialiștilor din cadrul instituției, suplimentar față de parteneriatul cu Fundația SERA România, de la începutul anului 2016, au fost reintegrați în familia naturală sau extinsă un număr de 68 copii, datorită faptului că în conformitate cu legislația în vigoare, nu se mai impunea măsura de protecție specială.
 
Începând cu luna august 2016, a intrat în vigoare noua Lege a adopțiilor, iar modificările aduse de către aceasta cresc șansele copiilor din sistemul de protecție specială, de a avea propria familie, în cazul în care reîntoarcerea în familia biologică nu este posibilă.

Astfel, în ultima lună, au fost deja înaintate către instanță 5 dosare pentru deschidere procedură de adopție, datorită reducerii la 6 luni de la data instituirii măsurii de protecție specială, a perioadei în care pot fi demarate procedurile de adopţie dacă părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite.

De la începutul anului 2016 s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 37 copii, au fost emise de către instanță 16 încredinţări în vederea adopţiei, 15 încuviinţări de adopţie naţională și o încuviințare adopție internațională.

Deoarece potrivirea dintre adoptator și copil se va face la nivel local, specialiștii din cadrul instituției noastre au fost instruiți de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea utilizării Registrul Național pentru Adopție. Astfel, specialiștii din toate județele au acces la o bază de date comună, care cuprinde copiii adoptabili și familiile care doresc să adopte.

O modificare foarte importantă a legii, în beneficiul copiilor adoptabili cu vârsta mai mare, o reprezintă faptul că părinții adoptivi pot solicita concediu de acomodare de un an, chiar și pentru copii mai mari de doi ani. În această perioada, unul dintre părinți poate încasa o indemnizație de 1.700 de lei pe luna. Astfel, de la începutul anului 2016 au fost eliberate 20 atestate pentru familii adoptatoare, iar numărul familiilor care solicită eliberarea atestatului este în continuă creștere de la apariția noilor modificări legislative.


Inapoi 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37 Inainte

Pagina: 9 of 37

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy