Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

Propunere proiect strategia judeteana de asistenta sociala 2014-2020
22.01.2014


Intâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie
20.01.2014


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 08.02.2014, ora 9.00, la sediul instituţiei, din Str. I.C.Vissarion, nr.1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.

Pentru a confirma participarea, rugam persoanele/familiile adoptatoare interesate, sa contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau 124.


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului anunță intenția de a încheia parteneriate în vederea eliberării de proiecte pentru apelul ,,SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situații de risc’’, lansat pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale’’, program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.
06.01.2014


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului anunță intenția de a încheia parteneriate în vederea eliberării de proiecte pentru apelul ,,SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situații de risc’’, lansat pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS),  în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale’’, program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Principalele activități ale proiectelor:

  1. Servicii ce vizează creșterea accesului tinerilor în situații de risc la educația formală și nonformală;
  2. Informare și comunicare/campanii de conștientizare/servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor țintă;
  3. Servicii specifice pentru tineri care părăsesc centrele rezidențiale, la vârsta de 18 ani sau după (cum ar fi serviciile rezidențiale, servicii care au scopul de a facilita reintegrarea tinerilor în familii);
  4. Servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor care se confruntă cu probleme specifice;
  5. Servicii integrate de angajare pentru tinerii în situații de risc;
  6. Programe de formare pentru tineri în situații de risc privind îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor cerute pe piața forței de muncă;
  7. Măsuri de sprijin pentru nevoile tinerilor în situații de risc, care sunt părinți sau vor deveni părinți;
  8. Sesiuni de formare și activități pentru schimbul de experiență, vizite de studiu pentru specialiști/personal care furnizează servicii tinerilor defavorizați cu scopul de a dobândi noi cunoștințe și abilități specifice pentru a lucra cu ei;
  9. Stimulente care vizează creșterea motivației și a mobilizării beneficarilor pentru activitățile proiectului.

Cei interesați pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovita, str. I. C. Vissarion, nr. 1, secretariat.


DGASPC Db anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014
04.12.2013


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii, pentru inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2015).

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus. Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.12.2013, ora 9.00.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.


DGASPC Db anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2014
25.11.2013


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2014.

Furnizorii privati interesati pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, secretariat.


Inapoi 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 57 Inainte

Pagina: 49 of 57

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy