Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Comunicate de presa

Mărțișoare cu suflet, pentru alte suflete!
26.02.2021

Click pentru download comunicat

La începutul primăverii obiectele mici decorative, viu colorate, sub formă de mărțișoare, care transmit voie bună, smulg nenumărate zâmbete atunci când sunt oferite celor dragi. Astfel de obiecte au fost realizate cu multă străduință, dar mai ales cu mult suflet de către beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, copii și adulți, cu și fără dizabilități, aflați în grija angajaților noștri din: Complexul de Servicii Sociale Târgoviște Casa Soarelui, Complexul de Servicii Sociale Târgoviște Floare de Colț, Complexul de Servicii Sociale Găești, Centrul de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniței, Centrul de Servicii Comunitare Floarea Speranței Pucioasa.

Cu mic, cu mare au desenat, au colorat, au decupat diverse forme și le-au îmbinat armonios pe felicitările realizate sau pe mărțișoare. Și-au exprimat sentimentele și trăirile așa cum au putut ei, iar pe noi ne-au bucurat enorm, așa cum fac în fiecare zi.

Sperăm ca cei mai puțin norocoși să vă bucure și pe dumneavoastră prin ”frumosul” realizat cu mâinile lor. De aceea, obiectele decorative, mărțișoarele și felicitările realizate de beneficiari vor fi expuse spre vânzare în cadrul pieței 1 mai, din municipiul Târgoviște, în perioada 1-5 martie. Acestea nu au preț, fiecare obiect valorând atât cât consideră cei care le vor, fie pentru a le purta sau păstra, fie pentru a le oferi cadou.

Cu fondurile strânse vor fi achiziționate materialele necesare pentru activitățile instructiv-educative și de relaxare, la care participă zilnic beneficiarii copii și adulți, cu și fără dizabilități, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Vă așteptăm la stand-ul nostru ”plin cu suflet”!


Comunicat de presă - Proiect Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!
24.02.2021

Click pentru download comunicat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița derulează, în calitatate de partener, proiectul ”VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, ID MySMIS 128038, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Proiectul este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și este cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Proiectul are o durata de implementare de 48 de luni, începând cu 04.03.2019, iar valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.174,76 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.50 lei.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița a fost creată o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de Grupuri de suport și Cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Astfel, au fost identificate spațiile în care funcționează serviciile înființate prin proiect, s-au derulat procedurile de achiziții privind amenajarea și dotarea acestora, precum și lucrările de amenajare și dotare, conform standardelor de calitate. De asemenea, au fost selectați asistentul social, psihologul și consilierul vocațional și s-au întocmit toate documentațiile în vederea înființării și funcționării serviciilor conform legislației.

Începând cu data de 04 martie 2020 "Locuința protejată", Grupul de suport și Cabinetul de consiliere vocațională au devenit operaționale, iar identificarea și selecția persoanelor victime ale violenței domestice adulte care pot beneficia de serviciile create prin proiect se realizează periodic, pe toată perioada de implementare a proiectului, conform metodologiei de selecție a grupului țintă.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului, consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere vocaţională, orientare şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi reintegrare socială, asistenţă medicală. 

Pentru persoanele victime ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), sunt oferite servicii specializate în cadrul Grupului de suport și Cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.

Până în prezent, după aproape 1 an de funcționare a serviciilor, 5 persoane victime ale violenței domestice au beneficiat de serviciile Locuinței protejate, 14 persoane victime ale violenței domestice au beneficiat de serviciile Grupului suport și 13 persoane victime ale violenței domestice au beneficiat de serviciile Cabinetului de consiliere vocațională. De asemenea, au fost selectați în grupul țintă 6 specialiști din cadrul autorităților publice locale/instituții cu atribuții în domeniu, care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice

Victimele violenței domestice trebuie doar să solicite sprijinul și vor fi îndrumate și susținute pentru constituirea dosarului de înscriere în grupul țintă, în vederea admiterii în cadrul serviciilor sociale. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul www.dgaspcdb.ro (secțiunea anunțuri proiecte), la sediul instituției și au fost transmise și către compartimentele de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ.

Descarca anunt


3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
03.12.2020

Click pentru download comunicat

În data de 3 decembrie, în fiecare an este sărbătorită Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Marcarea acestei zile are ca obiectiv sensibilizarea societății în vederea eliminării prejudecăților în raport cu aceste persoane și mobilizarea susținerii drepturilor, precum și a demnității și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

Cu această ocazie, reamintim că în județul Dâmbovița, numărul persoanelor cu dizabilități este în creștere, iar la această dată 19509 persoane neinstituționalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, dintre care 17880 adulți și 1629 copii.

Pentru persoanele cu dizabilități sunt oferite la nivelul județului, în cadrul unor centre specializate, servicii de recuperare, informare, consiliere, servicii de zi, în vederea integrării în societate, sau servicii de protecție într-un centru rezidențial, în cazul în care nu s-au identificat posibilități de menținere în familie și comunitate. Astfel, la această dată 257 adulți cu dizabilități și 80 copii cu dizabilități se află în centre de tip rezidențial pentru persoane cu handicap de pe raza județului Dâmbovița.

Copiii și adulții cu dizabilități aflați în familie sau în centre beneficiază gratuit de servicii de kinetoterapie, reeducare motorie, hidroterapie, terapie ocupațională, terapie prin masaj, balneoterapie, informare, consiliere psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, consiliere și mediere socială, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă pentru persoane adulte cu handicap și consilierea părinților copiilor cu dizabilități.

De ziua lor, copiii și adulții cu dizabilități aflați în centre sunt sărbătoriți în fiecare an cu mese festive, audiții muzicale, precum și alte activități recreative specifice vârstei fiecărui beneficiar.


Comunicat de presa - Ziua Internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor-25 noiembrie
24.11.2020

Click pentru download comunicat

Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor

În data de 25 noiembrie este celebrată „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor” și marchează prima zi din cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei bazate pe gen”, care se va derula până în data de 10 decembrie- Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, pe lângă serviciile existente și furnizate la nivelul instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a încheiat un parteneriat, în data de 09.11.2018, cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice –”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Prin acest proiect, în județul Dâmbovița a fost creată o “Locuință protejată”, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. Aceste servicii au devenit operaționale începând cu data de 04 martie 2020, conform graficului de derulare a activităților din cadrul proiectului. 

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Pentru persoanele victime ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), sunt oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.

Serviciile sociale furnizate sunt în funcţie de complexitatea cazului şi nevoile victimei și constau în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere vocaţională, orientare şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi reintegrare socială, asistenţă medicală.

Până la această dată, 4 persoane adulte victime ale violenței domestice au beneficiat de serviciile Locuinței protejate, 14 persoane victime ale violenței domestice beneficiază de serviciile Grupului suport și 13 persoane victime ale violenței domestice beneficiază de serviciile Cabinetului de consiliere vocațională.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%. Proiectul a debutat în luna martie 2019 și are o perioadă de implementare de 4 ani.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane.

Procedura de selecţie pentru grupul ţintă al proiectului este reluată periodic și se desfăşoară pe toată perioada de implementare a proiectului, însă se observă reticență în accesarea acestor servicii de către victimele violenței domestice.

Marcarea campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei bazate pe gen” reprezintă o ocazie să reamintim că multe acte de violență asupra femeilor nu sunt raportate, iar comunitatea poate contribui la îndrumarea victimelor violenței domestice către instituțiile care le pot oferi sprijinul de care au nevoie.


1 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
01.10.2020

Click pentru download comunicat

Mâinile lor, cu pielea încrețită și tăbăcită de povara vremurilor trăite, ne-au ținut în brațe și când am plâns și când am râs, când ne-a fost frig sau frică, ori de câte ori am avut nevoie de un suflet blând aproape. Cu ochii blajini și cu zâmbete dulci ne-au întâmpinat mereu, chiar și atunci când am făcut năzdrăvăniile copilăriei și ne-au oferit cele mai gustoase bunătăți. Ei sunt bunicii noștri, poate cele mai blânde ființe care ne-au purtat grija și o fac până la final, oriunde s-ar afla.

Nu există cuvinte de mulțumire pentru bătrânii noștri, pentru toată truda lor. Tocmai de aceea, noi îi sărbătorim anual pe beneficiarii vârstnici cu dizabilități de la Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa, prin diverse activități ”colorate” care le readuc zâmbete pe chipuri. În cadrul centrului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița bunicii au parte de toată atenția și afecțiunea, atât de necesare nevoilor speciale cu care se confruntă. Angajații noștri fac tot posibilul pentru ca vârstnicii care au ajuns în sistemul de protecție, fie pentru că au rămas singuri pe lume, fie pentru că familiile lor nu îi pot îngriji sau din alte motive, să se simtă ca acasă, să se simtă iubiți, apreciați și îngrijiți pe măsura înțelepciunii lor.

Centrul de Îngrijire și Asistență are 50 de locuri și funcționează la capacitate maximă. A devenit o tradiție ca în data de 1 octombrie beneficiarii să se bucure de o masă festivă și de audiții muzicale la finalul zilei în care sunt sărbătoriți la nivel internațional.

1 octombrie a fost proclamată ziua internațională a persoanelor în vârstă începând cu anul 1990, pentru a marca importanța contribuției acestora la dezvoltarea societății, precum și la scrierea istoriei.

Atenția oferită celor vârstnici este extrem de importantă, mai ales în această perioadă, în care cu toții suntem greu încercați. Pandemia Covid-19 a afectat atât starea fizică a bătrânilor, cât și pe cea psihică, întrucât, din primăvara acestui an, nu au mai fost parte la agitația cotidiană, fiind izolați și mai singuri și mai nevoiași ca oricând. Puținele drumuri și întâlniri pe care le mai aveau le-au fost interzise sau amânate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. De aceea au nevoie de sprijinul nostru, de o vorbă bună, de un zâmbet, de gesturi care sunt atât de ușor de oferit.

Haideți ca măcar astăzi să ne amintim mai mult ca oricând de bunicii noștri și să îi surprindem prin fapte mici care le pot oferi bucurii atât de mari.

La mulți ani, tuturor bunicilor, tuturor persoanelor vârstnice!

Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească și zile frumoase! Noi încercăm să vi le facem mai ușoare și să vă fim alături mereu!


Inapoi 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 55 Inainte

Pagina: 11 of 55

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy