Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Fax Adulti - 0245 611915
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Conferinta de presa - 4 martie
04.03.2010

Click pentru download comunicat

Ordinea de zi:
 • Standardele de cost pentru serviciile sociale
 • Modificarea si completarea Strategiei judetene de asistenta sociala – Hotararea C.J.D. 11/28.01.2010
 • Incurajarea adoptiei nationale

Standardele de cost pentru serviciile sociale

      Standardele de cost aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 23/2010, reprezinta costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate, sau criteriilor prevazute de lege.

      Standardele de cost stau la baza determinarii necesarului cheltuielilor de functionare ale serviciilor sociale organizate si administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si a alocarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. In situatia in care, datorita nevoilor specifice si situatiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizarii serviciului respectiv depasesc nivelul prevazut de standardul de cost, consiliile judetene,  si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, in calitate de furnizori publici de servicii sociale, aloca sumele necesare din veniturile proprii.

      Concret, pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali, Executivul a stabilit standarde de cost de 20.896 lei pe an pentru un copil aflat în plasament, 13.931 lei pe an de copil dacă sunt doi copii în plasament şi de 11.014 lei pe an de copil dacă sunt trei copii în plasament. Pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilitati plasati la asistenti maternali, standardele de cost sunt de 24.452 lei anual pentru un copil, 17.486 lei pe an /copil pentru doi sau mai mulţi copii. Pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenti maternali, standardele de cost au fost stabilite la 28.467 lei anual pentru un copil, 21.501 lei pe an /copil pentru doi sau mai multi copii. In cazul centrelor maternale, standardele de cost sunt de 31.756 lei pe an pentru un copil, 28.868 lei pe an /copil pentru doi copii şi de 27.904 lei pe an /copil pentru trei copii. Pentru copiii plasati in apartamente, standardul de cost este de 17.192 lei/an si 19.858 lei/an pentru copilul cu dizabilitati. In cazul copiilor cu dizabilitati din centre de plasament, acesta este de 27.447 lei/an, iar pentru centrele de primire in regim de urgenta, standardul de cost este de 27.606 lei/an /copil. In centrul de îngrijire şi asistenţă a adulţilor cu handicap, standardul de cost va fi de 23.164 lei anual pentru fiecare beneficiar, în cel de recuperare a persoanelor cu handicap - de 24.423 lei anual, în centrul de recuperare neuropsihiatrica standardul va fi de 26.163 lei anual. La centrele pentru protectia victimelor violentei in familie standardul de cost va fi de 13.291 lei anual, în centrele de zi - 13.088 lei pe an

      In vederea incadrarii in standardele de cost, s-au cautat si se cauta in continuare solutii pentru a realiza gestionarea eficienta a resurselor - umane si financiare - implicate in sistemul de protectie a copilului si a adultului aflat in dificultate. Astfel, inca din anul 2009 s-a urmarit reducerea cheltuielilor cu utilitatile, fara a afecta insa calitatea serviciilor oferite beneficiarilor. In vederea reducerii cheltuielilor, se va urmari in continuare si plasarea a 2 copii la un asistent maternal profesionist, asa cum prevede atestatul (eliberat pentru 1-2 copii).

      Tot in vederea reducerii cheltuielilor, s-au facut analize pentru fiecare centru din subordinea DGASPC Dambovita. Astfel, intr-o prima etapa, doua centre au fost mutate in alte spatii, unde costul cu utilitatile este mai mic si anume Complexul de Servicii Sociale Moreni, componentele Centrul de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii si Centrul de orientare, supraveghere si sprijin a reintegrarii copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal, iar celalalt este Centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat Targoviste.
Reducerea costurilor se realizeaza si prin dezvoltarea unor parteneriate intre institutia noastra, Fundatia „Cara Bella International” si Asociatia “Mladita”  Niculesti, ce au drept scop asigurarea unor servicii specializate de tip rezidential pentru copii de pe teritoriul judetului Dambovita, pentru care s-a instituit o masura de protectie speciala. 

Modificarea si completarea Strategiei judetene de asistenta sociala – Hotararea C.J.D. 11/28.01.2010

      Strategia judeteana de asistenta sociala 2008-2013 cuprinde o serie de prioritati si obiective judetene care sa duca la prevenirea institutionalizarii si dezinstitutionalizare a copiilor si a persoanelor aflate in nevoie, precum si prevederile legale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. Avand in vedere situatia sociala actuala, a fost aprobata modificarea si completarea acesteia cu urmatoarele obiective:

1. Infiintarea de servicii sociale specializate pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu handicap (Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap)
Prioritatea  isi  gaseste  justificarea  pe  de  o  parte  in  numarul  mare  de  cereri  de  institutionalizare  pentru  persoanele  adulte  cu  handicap,  iar  pe  de  alta  parte  in  existenta unui numar redus de servicii alternative la protectia rezidentiala: centre de zi pentru furnizarea de servicii sociale specializate, centre de respiro pentru persoanele cu handicap, in care sa se ofere servicii in comunitate.

      Astfel, DGASPC Dambovita si-a propus sa infiinteze, in cladirile existente in Targoviste, str. Mr. Breziseanu, nr.25, Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap care, pe langa serviciile oferite pana in prezent prin compartimentele existente, va avea in componenta si alte doua servicii specializate pentru adultii cu handicap din judetul Dambovita:     
-  Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare sociala a persoanelor cu boli psihice, se va adresa adultilor cu handicap, din judetul Dambovita, care sufera de boli psihice - si au nevoie de servicii specifice  care sa diminueze riscul excluziunii si marginalizarii sociale.
-   Serviciul de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, va oferi servicii specializate de recuperare neuromotorie pentru persoane adulte cu handicap care domiciliaza in judetul Dambovita, sau sunt institutionalizate in institutii de tip rezidential din judet, si care au nevoie de astfel de servicii in vederea realizarii programelor individuale de reabilitare si integrare sociala elaborate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

2.   Modernizare spatii existente si extindere constructie parter Centrul social Gaesti
Se  va  imbunatatii  calitatea  serviciilor  oferite  beneficiarilor,   vor  fi  regandite circuitele  bucatariei  (transport  si  depozitare  alimente;  prepararea  hranei,  precum  si transportul, depozitarea, spalarea si uscarea rufelor). Toate aceste lucrari se vor incadra in  standardele  minime  de  calitate pentru  servicii  rezidentiale  acordate  copilului  cu dizabilitati  pentru  obtinerea  avizelor  si  acordurilor  de  functionare  in conformitate  cu legislatia in vigoare.

      Prin optimizarea circuitelor, recompartimentarea spatiilor existente (camerele beneficiarilor) se vor oferi conditii care vor duce la reducerea numarului de personal, dar simultan cu investitia va creste si calitatea serviciilor oferite copiilor cu dizabilitati (care vor avea conditii moderne de recuperare,  educatie,  pregatire  in vederea integrarii sau reintegrarii in familie), avand ca scop asigurarea promovarii si protejarii copilului, care este temporar sau definitiv, privat de mediul familial.

3.  Infiintarea unui nou serviciu in cadrul Complexului “Casa Soarelui” (Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati)
In judetul Dambovita, au fost diagnosticati cu Sindrom Langdon Down 57 copii si cu autism 67 copii. Aceste afectiuni determina, in cea mai mare parte a cazurilor, un inalt grad de dependenta fata de parinti si dificultati majore de adaptare la viata socio-scolara. O buna parte dintre acesti copii traiesc in familii cu potential economic modest, nu sunt scolarizati si nici implicati in vreun program socio-educativ, fapt care potenteaza riscul excluziunii sociale in aceste cazuri. Deoarece, in prezent in judet, nu exista servicii sociale focalizate pe aceste tipuri de problematica, este necesara infiintarea unui centru care sa ofere sprijin si suport familiilor si copiilor cu aceste afectiuni, prin dezvoltarea de tehnici de recuperare, asocierea interventiilor de recuperare psihopedagogica cu terapiile medicale, precum si formarea de abilitati pentru membrii familiilor, care au in ingrijire un copil cu aceste diagnostice, in vederea cresterii gradului de coeziune si sprijin.

Incurajarea adoptiei nationale

        In anul 2010 va continua procesul de incurajare a adoptiei nationale ca masura alternativa de protectie a copilului aflat in dificultate, prin reducerea numarului de copii care beneficiaza de masura de protectie, eligibili pentru adoptie.

        Persoana sau familia care doreste sa adopte un copil trebuie sa adreseze o cerere in acest sens Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care va realiza evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale necesare dezvoltarii depline si armonioase a personalitatii copilului.  Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte.  Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.

        Pe baza rezultatelor evaluarii,  DGASPC decide, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie potential adoptiva.  Pe parcursul procesului de evaluare, directia  asigura acestora serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte.

        In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, se poate solicita directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea.  Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului. 

        Conform legislatiei in domeniul adoptiei, un copil poate fi adoptat numai dupa ce au fost intreprinse toate demersurile pentru reintegrarea sa in familia biologica  sau integrarea in familia extinsa. Daca aceste demersuri esueaza, specialistii intocmesc planul individualizat de protectie al copilului care are ca finalitate adoptia interna si inainteaza instantei competente propunerea de deschidere a procedurii adoptiei interne si documentatia aferenta acesteia.
        Astfel, in anul 2009 s-au realizat 30 incuviintari adoptie nationala si 30 incredintari in vederea adoptiei. In ceea ce priveste deschiderea procedurii de adoptie nationala, aceasta a fost realizata pentru 195 copii.

3 Decembrie - Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati
03.12.2009

Click pentru download comunicat

Ziua de 3 decembrie a fost instituită, în anul 1992, de către Adunarea Generală a O.N.U, drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

         Cu această ocazie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa  organizează, joi, 3 decembrie 2009 ora 10.00, o serie de activităţi în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap }uicani- Moreni. La programele artistice participă persoane asistate din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei şi Complexului de Servicii Comunitare  “Floarea Speranţei” Pucioasa, marcând astfel această sărbătoare. Copiii şi tinerii cu dizabilităţi vor susţine momente artistice în cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de Colţ” Târgovişte şi Complexului de Servicii Sociale Găeşti, începând cu ora 12.00.

         Manifestarile au rolul să  ofere  persoanelor cu dizabilităţi, un prilej de a se bucura împreuna, dar şi să sensibilizeze opinia publică şi autorităţile cu privire la problematica persoanelor cu handicap.

         Folosim acest prilej pentru a menţionăm ca noutăţi privind legislaţia referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, apariţia unor modificări legislative şi anume Legea 359/2009 şi Legea 360/2009, publicate în monitoarele oficiale nr. 799, respectiv nr. 800 din 24 noiembrie 2009. Prin aceste noi acte normative, se prevede scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa persoanelor cu handicap şi scutirea de impozit pe veniturile din pensii pentru persoanele cu handicap.  


CONFERINTA DE PRESA - 13.11.2009
13.11.2009

Click pentru download comunicat

Ordinea de zi:
 • 20 Noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului – Recomandările Comitetului O.N.U.  pentru drepturile copilului,  2009;
 • Convenţia de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „Cara Bella Internaţional”;
 • Preluarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa, a serviciului înfiinţat şi dezvoltat prin proiectul „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie” PHARE/2006/018-147.0402-Servicii sociale, în vederea continuării activităţilor din proiect;
 •  Evaluarea activităţii Serviciului Ingrijire de tip familial – Asistenţă Maternală;
 •  Noutăţi cu privire la evaluarea  persoanelor adulte cu handicap.
 •  20 Noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului – Recomandările Comitetului O.N.U. pentru drepturilor copilului, 2009

        La data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU a adoptat "Declaraţia Universală a Drepturilor Copiilor" şi exact 30 de ani mai târziu, "Convenţia asupra Drepturilor Copilului", ratificată şi de România la 25 decembrie 1990. Aceste două instrumente legale internaţionale, aduc în atenţia autorităţilor centrale şi locale, precum şi a membrilor societăţii civile, necesitatea conştientizării faptului că toţi copiii au drepturi şi libertăţi şi schimbarea mentalităţilor care îngreunează exercitarea efectivă a acestora.

         Ca urmare a realizării celui de-al patrulea raport periodic al României, privind implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Comitetul ONU a apreciat realizările în domeniul protecţiei drepturilor copilului, totuşi, a semnalat că domenii precum sănătatea, educaţia şi protecţia socială au nevoie în continuare de o “atenţie specială”.

         Recomandarile pivesc dezvoltarea şi  îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire pe timp de zi, utilizarea eficientă şi transparentă a bugetului alocat pentru respectarea drepturilor copilului, intensificarea eforturilor prin care să se asigure că toate prevederile Convenţiei sunt cunoscute şi înţelese de către adulţi şi copii atât la nivel de judeţ cât şi de comună, identificarea şi formularea de strategii de sprijin pentru familiile cu risc de separare, oferirea unui sprijin mai însemnat familiilor, în special prin continuarea întăririi capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială de la orice nivel, precum şi să se asigure accesul categoriilor celor mai vulnerabile, cum ar fi copiii din familiile sărace, copiii romi, copiii cu dizabilităţi, cu HIV / SIDA, cei ai străzii şi copiii care au nevoie de îngrijire specială, la servicii de sănătate şi educaţie. Totodată, conform recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului, România ar trebui să înfiinţeze instituţia Avocatul Copilului, dar şi tribunale pentru copii şi să dezvolte mecanisme mai accesibile pentru respectarea dreptului copilului la o familie, inclusiv prin adopţie, dar şi elaborarea de politici şi strategii pentru prevenirea abandonului, neglijarea şi abuzul asupra copiilor, dar şi pentru educarea părinţilor.

         Deoarece o parte din recomandări se adresează autorităţilor publice locale, instituţia noastră va realiza diseminarea “Recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului, 2009” şi către acestea.

 • Convenţia de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „Cara Bella Internaţional”

        Pentru a exista o continuitate şi complementaritate în furnizarea serviciilor/prestaţiilor sociale -  de către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitatea administrativ teritorială a judeţului este necesară responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului, a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi a valorizării sale în societate, completarea, sistematizarea şi profesionalizarea sistemului de servicii sociale specializate existent în judeţul Dâmboviţa.

         Dezvoltarea unui parteneriat între instituţia noastră şi Fundaţia „Cara Bella Internaţional”, ce are drept scop asigurarea unor servicii specializate de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, pentru care s-a instituit o măsura de protecţie specială,  determină o serie de beneficii atât pentru parteneri, cât şi pentru beneficiari şi anume:     
-  reducerea costurilor – pentru sectorul public fundaţia participând la cheltuielile de întreţinere ale copiilor, iar implicarea administraţiei publice în parteneriate public-privat poate ajuta la stimularea sectorului privat;
-    împărţirea riscurilor – de către cei doi parteneri. Aceste riscuri pot include: creşterea costurilor, incapacitatea respectării termenelor de livrare a serviciilor, insuficienta acoperire a costurilor de producere şi furnizare a unor servicii;
-   creşterea calităţii serviciilor sau menţinerea acestora – sectorul privat poate introduce modalităţi noi de producere şi furnizare a unui serviciu, iar acestea pot duce la reducerea costurilor sau la creşterea calităţii serviciului oferit;
-   creşterea veniturilor – parteneriatul oferă posibilitatea utilizării unor surse extrabugetare care nu ar fi disponibile în cazul producerii şi furnizării serviciului de către administraţia publică;
-    eficienţă în implementare – birocraţia se reduce, astfel încât pot fi utilizate forme mai flexibile de contractare şi achiziţii, aprobarea pentru utilizarea capitalului este mai rapidă, procesul decizional este mai flexibil şi simplificat.

 • Preluarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a serviciului înfiinţat şi dezvoltat prin proiectul „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie” PHARE/2006/018-147.0402-Servicii sociale, în vederea continuării activităţilor din proiect.

       Începând cu data de 01.12.2009 se preia de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa,  personalul  angajat cu contract individual de muncă în perioada derulării şi finanţării nerambursabile a proiectului „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie” PHARE/2006/018-147.0402-Servicii sociale. Până în decembrie 2009, finanţarea este asigurată din fonduri europene, dupa care, timp de trei ani Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  trebuie să îi asigure continuitatea.

         Menţionăm faptul că cele 16 persoane angajate cu contract individual de muncă în perioada derulării şi finanţării nerambursabile a proiectului şi pe care instituţia noastră are obligaţia de a le prelua, nu suplimentează numarul de posturi al instituţiei, întrucât s-a propus odată cu aprobarea noii organigrame şi o reducere de 16 posturi vacante.

 • Evaluarea activităţii Serviciului Ingrijire de tip familial – Asistenţă Maternală

     Acest serviciu este printre primele din ţară care au obţinut acreditarea şi licenţa de funcţionare. La debutul reformei în asistenţa socială, în 1998, meseria de Asistent Maternal Profesionist era privită cu scepticism de către persoanele care aveau nevoie de un loc de muncă, însă pe parcursul dezvoltării acestui serviciu şi a creşterii ratei de şomaj în judeţul Dâmboviţa,  numărul solicitărilor a crescut, ceea ce a determinat şi puterea de selecţie a solicitanţilor de către specialiştii D.G.A.S.P.C.

         Funcţionarii din cadrul serviciului  monitorizează permanent activitatea asistenţilor maternali profesionişti şi evoluţia copiilor în aceste familii, aşa cum prevede legislaţia. Această monitorizare nu este o muncă uşoară pentru că nu toţi AMP conştientizează că această activitate pe care o desfăşoară este una plătită, şi trebuie să se conformeze ca orice angajat cerinţelor legislative, numai şi numai în interesul superior al copiilor.

         De câteva luni, în activitatea depusă în teritoriu de funcţionarii Serviciului Îngrijire de tip Familial- Asistenţă Maternală s-a implicat, mai mult, şi Comisia pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa,  care face controale la domiciliile A.M.P. cu scopul de a-şi forma o idee unitară privind nivelul de îndeplinire de către aceştia a standardelor minime obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de a face, în primă fază, recomandări acolo unde este cazul.

         Având în vedere strategia propusă de Serviciul Îngrijire de tip Familial - Asistenţă Maternală, precum şi ţinând cont de nevoile acestui serviciu, se acţionează în sensul plasării a cel puţin doi copii la un AMP, conform prevederilor atestatului (atestatul se eliberează pentru 1-2 copii). Astfel că în contextul economic de faţă,  nu se impune recrutarea de persoane pentru a deveni AMP.

         În ultimii ani s-a pus accent pe sprijinul familiilor naturale în vederea reintegrării copiilor în familia naturală sau extinsă, iar acolo unde părinţii şi rudele manifestă dezinteres faţă de acest aspect, s-a procedat la întocmirea planului individualizat de protecţie cu finalitatea adopţie internă, în contradictoriu cu părinţii.
         In decursul anului 2009, 109 AMP au primit al doilea copil, 51 copii au fost reintegraţi în familia naturală din măsura de plasament la AMP,  8 copii au fost plasaţi în familiile rudelor (plasament familial). Pentru 20 copii care au beneficiat de măsura de plasament la asistent maternal profesionist, s-a finalizat adopţia naţională, iar pentru 147 de copii s-au înaintat dosarele în vederea deschiderii procedurii de adopţie (dintre acestea, pentru 92 copii s-a realizat până în prezent deschiderea procedurii de adopţie internă).

         La această dată, serviciul cuprinde 471 asistenţi maternali profesionişti angajaţi şi 842 copii aflaţi în plasament la aceştia (din care 173 copii cu dizabilităţi): 286 AMP  au în plasament 2 copii, 36 AMP  au în plasament 3 copii, 9 AMP  au în plasament 4 copii, 2 AMP  au în plasament mai mulţi copii, 138 AMP  au în plasament 1 copil (de regulă cu dizabilităţi).

 • Noutăţi cu privire la evaluarea persoanelor adulte cu handicap

      Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte a evaluat, la sediul instituţiei şi la domiciliul solicitantului, 6982 persoane care au solicitat încadrarea într-un grad de handicap în perioada ianuarie- octombrie 2009.  In aceeaşi perioadă, Comisia de evaluarea a persoanelor adulte cu handicap Dâmboviţa a eliberat 6413 certificate de încadrare în grad de handicap.

         Analizând problematica persoanelor adulte cu handicap din judeţul Dâmboviţa s-a constatat că  D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa avea în plată, la sfârşitul trimestrului III 2009, un numar total de 14772 persoane cu handicap, din care 13566  adulţi şi 1206 copii, iar dintre aceştia aproximativ 9000 de persoane au certificate de handicap cu valabilitate “permanent”, eliberate in perioada 2000 – 2009.  Raportat la aceeaşi perioadă  a anului trecut, numarul total de persoane cu handicap a crescut cu 5%.

         Reamintim pe această cale că in conformitate cu art. 59 lit. f si art. 60 lit. f din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, atât persoanele cu handicap cât şi familiile sau reprezentanţii legali ai acestora au următoarea obligaţie: “să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege”.

         Din experienţa noastră, persoanele cu handicap sau familiile acestora nu informează D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa daca, de-a lungul timpului, s-au modificat împrejurarile care au determinat încadrarea în grad de handicap, decât în situaţiile în care afecţiunea generatoare de handicap s-a agravat şi se solicita reevaluare în vederea schimbării gradului. Despre celelalte persoane nu avem informaţii în legatură cu evoluţia lor.

         Menţionăm faptul că la instituţia noastră se depun numeroase reclamaţii despre persoane care, în opinia reclamanţilor, nu îndeplinesc (sau nu mai îndeplinesc) condiţiile pentru a primi drepturile cuvenite unei persoane cu handicap. Marea majoritate a persoanelor reclamate au certificate de încadrare în grad de handicap cu valabilitate “permanent”. Aceste persoane sunt convocate pentru reevaluare la instituţia noastră şi, de cele mai multe ori, este schimbată încadrarea iniţială.


Incheierea proiectulului PHARE „Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie”
12.11.2009

Click pentru download comunicat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la  conferinţa de presă,  ce va avea loc în data de 13.11.2009, ora 1100    la sediul instituţiei.
         Tema conferinţei o reprezintă preluarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a serviciului înfiinţat şi dezvoltat prin proiectul „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie” PHARE/2006/018-147.0402-Servicii sociale, în vederea continuării activităţilor din proiect.

         Începând cu data de 01.12.2009 se preia de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa,  personalul  angajat cu contract individual de muncă în perioada derulării şi finanţării nerambursabile a proiectului. Până la 01 decembrie 2009, finanţarea este asigurată din fonduri europene, dupa care, timp de trei ani Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  trebuie să îi asigure continuitatea.

         Menţionăm faptul că cele 16 persoane angajate cu contract individual de muncă în perioada derulării şi finanţării nerambursabile a proiectului şi pe care instituţia noastră are obligaţia de a le prelua, nu suplimentează numarul de posturi al instituţiei, întrucât s-a propus odată cu aprobarea noii organigrame şi o reducere de 16 posturi vacante.

         De la înfiinţare, 10 adulţi şi 18 copii au beneficiat de serviciile de ocrotire si reabilitare a victimelor agresiunii domestice şi anume recuperarea/reabi­litarea beneficiarilor şi rezolvarea pro­blemelor de natură socială asociate fenomenului violenţei cât şi a aspectelor psihologice şi juridice, prin asigurarea stării de confort emoţional necesar unui nou început.

         Persoana de contact:  Ciobotărica Diana, Asistent Manager de Proiect, telefon: 0733448100


Comunicat de presa - Statistica luna noiembrie
05.11.2009

Click pentru download comunicat

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa continuă aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, iar dacă nu este posibil, se întocmeşte planul individualizat de protecţie cu finalitatea adopţie internă. Numai când şi aceste demersuri eşuează, copiii rămân în sistemul de protecţie, în special cu măsură de plasament de tip familial. Astfel, se promovează ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca şi posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine realizate în cadrul unei familii.

      In perioada 1 ianuarie 2009 – 1 noiembrie 2009, au fost reintegraţi în familiile naturale sau în familiile extinse 116 copii (91 din măsura de plasament de tip familial, 9 din măsura de plasament de tip rezidenţial şi 16 din măsura de protecţie în regim de urgenţă). Pentru 60 tineri măsura de plasament a fost revocată ca urmare a împlinirii vârstei de 18 sau 26 ani (42 din măsura de tip familial şi 18 din măsură de tip rezidenţial).

         Tot în această perioadă, pentru un numar de 19 copii s-a încuviinţat adopţia naţională, 21 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 92 copii s-a realizat deschiderea procedurii de adoptie internă.

         In ceea ce priveşte protecţia  copilului aflat în dificultate, în perioada 1 ianuarie 2009 – 1 noiembrie 2009, în urma apelurilor telefonice şi a sesizărilor scrise privind copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, echipa mobilă s-a deplasat în 220 de cazuri în vederea evaluării situaţiilor de risc. In urma evaluării, s-a impus preluarea în regim de urgenţă pentru 124 copii. Dintre aceştia, 64 au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, 30 în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi Exploatat Târgovişte, 1 copil în Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu dizabilităţi Găeşti, 10 copii în  Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii Moreni, 2 în  Centrul Maternal „Casa Soarelui” Târgovişte şi 17 copii au fost plasaţi la rude până la gradul IV.

       Tot în această perioadă au fost părăsiţi în spitalele din judeţ, un număr de 33 copii. Pentru 29 copii a fost stabilită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist. In urma consilierii şi a demersurilor efectuate, 4 dintre copiii părăsiţi în spital, au fost reintegraţi în familiile naturale.

         In prezent 1398 copii beneficiază de masura de plasament de tip familial (553- plasament la familie şi 845- plasament la asistent maternal profesionist), 161 copii beneficiază de măsură de tip rezidenţial (centre de plasament şi centre de primire) şi 16 copii de măsuri de prevenire a separării copilului de familie (centru maternal şi serviciul pentru familii în dificultate), 9 copii şi 3 adulţi beneficiază de serviciile centrului de recuperare a victimelor violenţei în familie.


Inapoi 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Inainte

Pagina: 39 of 41

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy