Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Fax Adulti - 0245 611915
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Drept la replica - “Cronica Gaestiului”
20.01.2011

Click pentru download comunicat

     Urmare materialului publicat în “Cronica Găeştiului” la data de 15.01.2011, cu titlul “Direcţia pentru Protecţia Copilului, vacă de muls pentru şmecherii judeţului”, articol preluat de clicktgv.ro în data de 16.01.2011 sub titlul “Dezmăţ pe bani publici la Direcţia pentru Protecţia Copilului”, vă aducem la cunoştinţă că datele prezentate sunt eronate, ducând la dezinformarea voită a opiniei publice.

     Ca urmare a afirmaţiilor calomnioase publicate, vă informăm că toate achiziţiile publice ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa se efectuează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H. G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire sau achiziţii directe, promovarea concurenţei între operatorii economici şi asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici.

     Dacă aţi fi fost informaţi corect, aţi fi ştiut că D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa organizează proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor prin publicarea pe SEAP a invitaţiilor de participare, cu derularea fazei finale de licitaţii electronice, iar în cazul achiziţiilor directe, prin efectuarea de studii de piaţă la operatori economici existenţi în momentul achiziţiei, precum şi din Catalogul electronic disponibil pe SEAP.

     Totodată, instituţia noastră a obţinut cu mari eforturi donaţii şi sponsorizări, a căror valoare a fost în anul 2010 de 159.532 lei. Toate produsele au fost destinate beneficiarilor serviciilor sociale şi au constat în alimente, materiale de curăţenie, medicamente, materiale igienico-sanitare, obiecte de mobilier şi electrocasnice.

     In ceea ce priveşte parteneriatul încheiat între instituţia noastră şi Asociaţia "Provita Târgovişte 2003", vă informăm că acesta a fost aprobat prin H.C.J. Dâmboviţa nr. 175/28.07.2010 şi adus la cunoştinţă opiniei publice în cadrul conferinţei de presă din data de 05.11.2010, material care se regăseşte şi pe site-ul instituţiei. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii specializate de tip rezidenţial, conform standardelor minime obligatorii, pentru copii/tineri pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi determină o serie de beneficii atât pentru parteneri, cât şi pentru beneficiari:

-  reducerea costurilor pentru sectorul public, de la buget asigurându-se costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, stabilit prin H.G. 23/2010, orice altă cheltuială peste acest cost standard fiind suportată de fundaţie;

-  implicarea administraţiei publice în parteneriate public-privat poate ajuta la stimularea sectorului privat;

-   împărţirea riscurilor – de către cei doi parteneri. Aceste riscuri pot include: creşterea costurilor, incapacitatea respectării termenelor de livrare a serviciilor, insuficienta acoperire a costurilor de producere şi furnizare a unor servicii;

-   creşterea calităţii serviciilor sau menţinerea acestora – sectorul privat poate introduce modalităţi noi de producere şi furnizare a unui serviciu, iar acestea pot duce la reducerea costurilor şi la creşterea calităţii serviciului oferit;

-   creşterea veniturilor – parteneriatul oferă posibilitatea utilizării unor surse extrabugetare care nu ar fi disponibile în cazul producerii şi furnizării serviciului de către administraţia publică;

-    eficienţă în implementare – birocraţia se reduce, astfel încât pot fi utilizate forme mai flexibile de contractare şi achiziţii, aprobarea pentru utilizarea capitalului este mai rapidă, procesul decizional este mai flexibil şi simplificat.

     Menţionăm că instituţia noastră are încheiate şi alte parteneriate cu fundaţii şi asociaţii (ex. Asociaţia Mlădiţa Niculeşti) şi este deschisă unei politici sociale active, susţinând parteneriatul public-privat.

     Totodată vă informăm că Lista cuprinzând documentele de interes public conform Legii 544/2001 este afişată la sediul instituţiei. In cazul în care doriţi materiale care conţin informaţii de interes public, altele decât cele prezentate pe site-ul propriu, vă aşteptăm la sediul instituţiei noastre, în vederea diseminării în mod real şi corect a informaţiilor.                                                                 

     Vă rugăm ca în viitor, aticolele publicate referitoare la domeniul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa să aibă ca sursă numai persoanele cu atribuţii în acest sens din partea instituţiei,  în vederea informării corecte a opiniei publice.


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, va asteapta in perioada 21- 30 decembrie 2010, intre orele 10.00 – 18.00, la casuta inchiriata in Orasul lui Mos Craciun din Piata Tricolorului
21.12.2010

Click pentru download comunicat

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, vă aşteaptă în perioada 21- 30 decembrie 2010, între orele 10.00 – 18.00, la căsuţa închiriată în Oraşul lui Moş Crăciun din Piaţa Tricolorului.

         Copii şi adulţi care beneficiază de măsură de protecţie în cadrul centrelor din judeţ, vă vor încânta cu programe artistice, precum şi cu expoziţia cu vânzare, unde puteţi admira produse  confecţionate de ei.

         Sărbătorile sunt sau ar trebui să fie momente frumoase pentru noi toţi. Există însă oameni care au nevoie de ajutorul nostru pentru a simţi magia Sărbătorilor. Astfel, pentru a putea continua să lupte, să se bucure, să spere, trebuie să ştie că ne gândim la ei.

         Vă aşteptăm cu drag în căsuţa noastră, să vizitaţi expoziţia cu vanzare, orice donaţie fiind binevenită, pentru a aduce o bucurie în sufletul beneficiarilor noştri.


3 Decembrie Ziua Internatională a Persoanelor cu Dizabilităti
06.12.2010

Click pentru download comunicat

         In 1992, la incheierea Deceniului dedicat Persoanelor cu dizabilitati (1983-1992), Adunarea Generală a ONU a proclamat ziva de 3 decembrie drept Ziva Internationala a Persoanelor cu
Astfel, s-a facut apel la statele membre sa marcheze aceasta Zi pentru ca persoanele cu dizabilităti să fie tot mai mult integrate in societate.

         In ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap, in judetul Dâmbovita, 14789 persoane beneficiază de drepturile oferite de certificatul de incadrare intr-un grad de handicap, din care 13508 adulţi şi 1281 copii.

         In subordinea Directiei Generale de Asistenta Socială şi Protectia Copilului Dâmbovita functioneaza 3 centre pentni persoane adulte cu handicap: Centrul de Servicii Comunitare „Srantul Andrei" Gura Ocnitei; Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranţei" Pucioasa; Centrul de ingrijire şi Asistenţa Pucioasa, iar in subordinea Primariei Moreni, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ţuicani- Moreni.

         Protectia speciala a copiilor cu dizabilităţi se realizeaza in cadrul Complexului de Sevicii Sociale Găeşti, iar din cadrul Complexului de Servicii Sociale "Floare de Colt" Targovişte, 37 copii au certificat de Incadrare in grad de handicap.

         Pentru toti beneficiarii din centre se realizează infonnarea, consilierea şi medierea socială in vederea integrării in societate, supravegherea si mentinerea sănătătii, clarificarea situatiei socio‑familiale in vederea identificarii oportunitatilor de reintegrare familiala acolo unde este posibil.

         Toti oamenii se nasc liberi şi egali in demnitate şi drepturi, de aceea, persoanele cu dizabilitaţi nu trebuie sa fie discriminate nici pozitiv, nic,i negativ, ci sa beneficieze de şanse egale. Pentru a putea atinge aceleaşi condiţii de trai ca şi ceilalţi cetateni, persoanele cu nevoi speciale au nevoie de mai mult sprijin din partea comunitatii.

         Conştiinta şi perceptia sociala continua să fie dominate de convingerea larg răspândita că persoanele cu dizabilitati sunt persoane limitate, făra posibiliăti de a Invaţa şi participa la activităti importante. De ace,ea, firmele sunt în general reticente in a angaja persoane cu handicap, deşi beneficiază de anumite facilitati fiscale.

         Prin interrnediul serninarului intitulat "Persoana cu handicap — membru activ al comunitătii" se doreşte conştientizarea la nivelul societăţii a problen-ielor cu care se confrunta persoanele cu handicap şi, de asemenea, promovarea unei imagini pozitive a acestora şi valorificarea intr-o cât mai mare măsură a potentialului pe care persoanele cu dizabilitati îl reprezinta.

Descarca:


25 NOIEMBRIE - Ziua internationala de lupta impotriva violentei asupra femeii
26.11.2010

Click pentru download comunicat

         Abuzul psihic şi fizic asupra femeii este o constantă a vieţii de zi cu zi în multe dintre statele lumii. De aceea, ONU a instituit pentru data de 25 noiembrie a fiecărui an, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.

         Parteneriatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa cu Direcţia de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei Târgovişte în ceea ce priveşte organizarea “MAR{ULUI DE PROTEST” din data de 25 noiembrie, reprezintă o modalitate prin care dorim să atragem atenţia opiniei publice asupra faptului că oricare din noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

         Violenţa în familie este definită de Legea nr. 217/2003 (art.2) ca fiind "orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care povoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material".

         Unii membri ai familiei sunt mai vulnerabili la violenţă decât ceilalţi şi anume: femeile, copiii, vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi.

         Vunerabilitatea femeii este dată de caracteristicile sale bioconstituţionale şi psihocomportamentale. Prin tradiţie, feminitatea desemnează o serie de trăsături de personalitate specifice femeii, precum: sensibilitate, activitate ordonată,  emotivitate, atitudini educaţionale. Dar tot prin tradiţie, imaginea femeii în raport cu cea a bărbatului (locul şi rolul ei în sistemul activităţii familiale şi sociale) a fost în general defavorizată.

         De la 1 iulie 2009, în judeţul Dâmboviţa funcţionează Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie. De la deschidere şi până în prezent 104 persoane (36 adulţi şi 68 copii) au beneficiat de serviciile centrului. Din cei 36 adulţi, 35 au fost femei, care au beneficiat de servicii de recuperare/reabi­litare şi rezolvarea pro­blemelor de natură socială asociate fenomenului violenţei cât şi a aspectelor psihologice şi juridice, prin asigurarea stării de confort emoţional necesar unui nou început.


Conferinta de presa - 05.11.2010
05.11.2010

Click pentru download comunicat

Ordinea de zi:

 • Proiecte cu finanţare externă
 • Creşterea numărului reintegrărilor în familie
 • Asigurarea unei măsuri de protecţie specială pentru copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi
 • Încurajarea adopţiei naţionale
 • Parteneriat DGASPC Dâmboviţa - Asociaţia “Provita Târgovişte  2003”
 • Echipa mobilă de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi
 • Evoluţia numărului de persoane cu handicap neinstituţionalizate în judeţul Dâmboviţa

 

 • Proiecte cu finanţare externă

      1. „CASA VERDE” - Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
Proiecte depuse de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru următoarele obiective:

 • Centrul de asistenta si ingrijire Pucioasa – 311.400 lei
 • Centrul de servicii comunitare Gura Ocnitei – 115.128 lei

Proiectele au fost aprobate în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Agentiei Fondului de Mediu (AFM) din data de 22 iulie 2010, în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Implementarea proiectului începe în cursul lunii noiembrie 2010.
Tot în cadrul acestui program, pentru o nouă lansare de proiecte s-a propus reabilitarea termică prin valorificarea energiei solare pentru CSS Găeşti, CSS „Floare de Colţ”, CSS Târgovişte şi Casa “Mara” din cadrul CSC “ Floarea Speranţei” Pucioasa, proiect ce va fi depus de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

 • Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie parter „Centru Social Găeşti”

Solicitant:   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa
Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Valoare: 3.493.586,69 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 58.812,02 lei.
Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti, jud. Dâmboviţa: Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever şi Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi.
Stadiu: În evaluare.

 • Centrul de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap

Solicitant:  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa
Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Valoare: 3.498.848,05 lei din care contribuţia CJD în valoare de 58.991,56 lei.
Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa.
Stadiu: În evaluare.
4.  Modernizarea şi extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui
Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa
Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Valoare: 3.499.981 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 58.980,02 lei.
Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa
Stadiu: În evaluare.
5. Optimizarea structurii administrative şi dezvoltarea competenţelor funcţionarilor în vederea utilizării Sistemelor Integrate pentru Managementul Asistenţei Sociale
Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Program: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, Operaţiunea - Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare.
Valoare: 1.199.922,00 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 23.998,44 lei.
Obiectiv general: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficacităţii serviciilor publice şi serviciilor sociale prin optimizarea structurii administrative destinate Asistenţei Sociale în Judeţul Dâmboviţa şi dezvoltarea competenţelor funcţionarilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în vederea utilizării Sistemelor Integrate pentru Managementul Asistenţei Sociale.
Scop: Sprijinirea continuării procesului de descentralizare a serviciilor sociale, pentru susţinerea dezvoltării unei administraţii publice mai eficace în domeniul asistenţei sociale, în beneficiul socio-economic al populaţiei judeţului Dâmboviţa.
Stadiu: În evaluare.

  • Creşterea numărului reintegrărilor în familie

       În anul 2010 s-a urmărit scăderea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială prin creşterea numărului reintegrărilor în familia naturală sau extinsă. Astfel, s-au întocmit  adrese către primării prin care s-a solicitat acordarea de servicii şi prestaţii sociale, precum şi sprijin de orice fel în conformitate cu nevoile familiilor naturale ale copiilor beneficiari ai măsurii de protecţie, cu scopul înlăturării cauzelor care au condus la separarea copiilor de părinţi;  în situaţiile în care nu au fost deschise procedurile de adopţie internă s-a realizat consilierea familiei şi s-au întocmit rapoarte de consiliere privind posibilitatea reintegrării;  părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti sau cei care nu sunt decişi cu privire la modalitatea de clarificare a situaţiei copiilor au fost consiliaţi privind posibilitatea redobândirii drepturilor părinteşti sau le-au fost prezentate consecinţele adopţiei interne. De la începutul anului s-au realizat 164 reintegrări în familie din sistemul de protecţie speciala (63 din plasament familial, 68 de la AMP,  33  din măsura de tip rezidenţial).

  • Asigurarea unei măsuri de protecţie specială pentru copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi

     De la începutul anului 2010 echipa mobilă a efectuat un numar de 213 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare. În urma a 137 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei mţsuri de protecţie specială pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorităţii Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Serviciului de recuperare pentru copilul victimă a abuzului, neglijării, traficului şi migraţiei din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. În urma a 76 deplasări au fost preluaţi în regim de urgenţă 108 copii pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială. În aceeaşi perioadă au fost părăsiţi în unităţile sanitare un numar de 32 copii pentru care a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă.

  • Încurajarea adopţiei naţionale

    În anul 2010 a continuat procesul de încurajare a adopţiei naţionale. Însă nu orice copil din sistemul de protecţie este eligibil pentru adopţie. Conform legislaţiei în domeniul adopţiei, un copil poate fi adoptat numai dupa ce au fost întreprinse toate demersurile pentru reintegrarea sa în familia biologică  sau integrarea în familia extinsă. Dacă aceste demersuri eşuează, specialiştii întocmesc planul individualizat de protecţie al copilului, care are ca finalitate adopţia internă şi înaintează instanţei competente propunerea de deschidere a procedurii adopţiei interne şi documentaţia aferentă acesteia.  Astfel, în anul 2010 s-au realizat 46 încuviinţări adopţie natională şi 37  încredinţări în vederea adopţiei. În ceea ce priveşte deschiderea procedurii de adopţie naţională, aceasta a fost realizata pentru 121  copii. Tot de la începutul anului s-au eliberat 37 atestate de familie potenţial adoptivă şi s-au efectuat 242 reevaluări postadopţie.

 • Parteneriat DGASPC Dâmboviţa - Asociaţia “Provita Târgovişte  2003”

   Parteneriatul încheiat la sfârşitul lunii iulie 2010 între instituţia noastră şi Asociaţia "Provita Târgovişte 2003" are drept scop acordarea de servicii specializate de tip rezidenţial, conform standardelor minime obligatorii, pentru copii/tineri pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială în temeiul Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi determină o serie de beneficii atât pentru parteneri, cât şi pentru beneficiari. Astfel, sunt oferite servicii de calitate, integrate şi creşte flexibilitatea în abordare, se face o reducere a cheltuielilor de la bugetului local şi descentralizarea furnizării de servicii sociale. Din luna august, 15 copii beneficiază de serviciile oferite de fundaţie, conform standardelor.
Menţionăm că instituţia noastră este deschisă unei politici sociale active, susţinând parteneriatul public-privat, între instituţii şi ONG-uri, care au experienţă, precum şi oricăror activităţi de combatere a marginalizării sociale şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi.

 • Echipa mobilă de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi

      Pentru a veni în ajutorul copiilor cu handicap din judeţul Dâmboviţa, care nu au acces la serviciile medicale de recuperare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va înfiinţa echipa mobilă de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi. Serviciul face parte dintr-un proiect amplu la nivel naţional “Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilităţi aflaţi în propria familie”, iniţiat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (în prezent Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul MMFPS) şi implementat în 18 judeţe şi 2 sectoare din Bucureşti.
Echipa mobilă de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi va asigura servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de recuperare: asistenţă psihologică şi psihopedagogică, kinetoterapie, logopedie, servicii de formare de deprinderi de viaţă, educative, recreative, de socializare, informare la nivelul comunităţii.
Judeţul Dâmboviţa se numără printre cele 18 judeţe din ţară care vor asigura copiilor cu dizabilităţi serviciile de recuperarea la domiciliu. Proiectul numit „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România de a sprijini îngrijirea copiilor cu dizabilităţi în familie” este finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European.     
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi copiii cu dizabilităţi aflaţi în propriile lor familii, precum şi copii care beneficiază de măsura de protecţie specială a  plasamentului în reţeaua de asistenţă maternală sau la persoane/familii.  

 • Evoluţia numărului de persoane cu handicap neinstituţionalizate în judeţul Dâmboviţa

 

Anul/trim

Nr. Total

Adulti total

Grav

Accentuat

Mediu

Usor

Copii total

Grav

Accentuat

Mediu

2005/II

11.007

  9.558

3.910

5.309

   339

      0

1.449

  708

  296

  445

2005/III

10.656

  9.271

3.877

5.273

   121

      0

1.385

  722

  274

  389

2005

11.179

  9.834

4.086

5.416

   332

      0

1.345

  699

  259

  387

2006/I

11.119

  9.712

4.078

5.379

   255

      0

1.407

  746

  259

  402

2006/II

11.290

  9.904

4.195

5.438

   271

      0

1.386

  734

  263

  389

2006/III

11.473

10.092

4.312

5.502

   278

      0

1.381

  736

  279

  366

2006

11.418

10.136

4.377

5.477

   282

      0

1.282

  695

  272

  315

2007/II

 

10.635

4.673

5.642

   320

      0

 

 

 

 

2007/III

 

11.276

4.945

5.984

   347

      0

 

 

 

 

2007

 

11.860

5.338

6.158

   364

      0

 

 

 

 

2008/I

13.479

12.232

5.574

6.260

   398

      0

1.247

  720

  263

  264

2008/II

14.179

12.933

5.835

6.637

   461

      0

1.246

  724

  262

  260

2008/III

14.182

13.054

5.905

6.659

   490

      0

1.128

  642

  242

  244

2008

14.339

13.113

5.872

6.667

   573

      1

1.226

  710

  267

  249

2009/I

14.329

13.069

5.841

6.601

   626

      1

1.260

  717

  304

  239

2009/II

14.411

13.142

5.863

6.642

   636

      1

1.269

  732

  300

  237

2009/III

14.772

13.566

5.913

6.890

   740

    23

1.206

  677

  301

  228

2009

15.154

13.879

5.884

7.056

   866

    73

1.275

  708

  319

  248

2010/I

15.084

13.806

5.696

7.069

   933

  108

1.278

  714

  302

  262

2010/II

15.054

13.746

5.578

6.979

1.037

  152

1.308

  737

  294

  277

2010/III

14.789

13.508

5.448

6.785

1.078

  197

1.281

  739

  262

  280


Inapoi 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Inainte

Pagina: 39 of 44

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy