Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Comunicate de presa

12 Iunie – ZIUA MONDIALA IMPOTRIVA EXPLOATARII PRIN MUNCA A COPILULUI
12.06.2009

Click pentru download comunicat

     Ziua de 12 iunie a fost declarată Ziua Mondială Impotriva Exploatării prin Muncă a Copilului în anul 2002, de către Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva, în scopul de a atrage atenţia lumii întregi asupra necesităţii  de a eradica exploatarea prin muncă a copiilor sub toate formele ei.

     Exploatarea prin munca a copiilor este una din cele mai grave forme de abuz, iar consecinţele acesteia se manifestă imediat sau pe termen lung: accidente, boli grave, abandon şcolar, analfabetism, şanse anulate la o viaţă decentă, etc.

     Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa întreprinde acţiuni la nivel judeţean pentru combaterea fenomenului prin intermediul echipelor intersectoriale locale formate din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, Inspectoratul {colar Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, acordându-se o atenţie sporită eradicării exploatării copilului prin muncă.

     Sunt considerate periculoase pentru minori toate activităţile care prin natura lor au efecte negative asupra sănătăţii fizice sau mentale a copilului şi a dezvoltării morale a acestuia. Este considerată orice formă de muncă, aceea prin care copilul este împiedicat să urmeze în mod normal cursurile şcolare. De asemenea, este interzisă orice formă de sclavie cu minori sau practici similare.  Lista cuprinzând tipurile de munci periculoase pentru copii este examinată periodic de către Comitetul naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi este aprobată prin Hotărâre de Guvern.

     Toate cazurile de copii implicaţi în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci intolerabile şi munci periculoase ar trebui sesizate  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care le evaluează prin compartimentele de specialitate, în vederea luării măsurilor care se impun şi oferirii serviciilor necesare pentru copii şi familiile acestora, în baza unui plan de reabilitare şi/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protecţie.

     La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa au fost înregistrate 8 cazuri confirmate de exploatare prin muncă în anul 2008 şi 4 cazuri de copii exploataţi prin muncă în perioada ianuarie- iunie 2009.


5 Iunie – ZIUA IMPOTRIVA VIOLENTEI ASUPRA COPILULUI IN ROMÂNIA
05.06.2009

Click pentru download comunicat

     Din 2006, la iniţiativa Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Parlamentul României a consacrat ziua de 5 iunie ca “Ziua împotriva violenţei asupra copilului”.

     Legea 272/2004 interzice aplicarea oricăror pedepse fizice şi tratamente umilitoare aplicate copilului. În acest fel, România – ţară semnatară a Convenţiei ONU, a devenit cea de a 13-a ţară (din cele 22 din întreaga lume) în care este interzisă prin lege violenţa împotriva copilului în familie şi în afara mediului familial.

     Acest lucru nu este însă suficient pentru schimbarea mentalităţii şi practicilor abuzive de educaţie a copilului. Nu ne rămâne decât să privim cu atenţie în jur: pe stradă, în parc, în locurile de joacă, la vecini, la şcoală. O să constatăm că  violenţa, în toate formele sale, este ceva prezent şi chiar considerat normal. Expunerea la violenţă poate avea efecte semnificative asupra copiilor pe parcursul dezvoltării lor şi influenţează modul în care aceştia îşi vor forma relaţiile cu cei din jur atât în copilărie cât şi ca adulţi.

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa, fac un apel pentru sensibilizarea autorităţilor, instituţiilor şi opiniei publice în vederea promovării şi adoptării unor metode pozitive de educare a copiilor în familie şi în şcoală, sesizarea sistemului instituţional de protecţie a copilului şi a familiei, în momentul constatării actelor de violenţă, asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv a protecţiei acestuia împotriva violenţelor de orice fel.


Conferinta internationala "Viata dupa institutionalizare. Oportunitati egale si incluziune sociala pentru tineri: identificarea si promovarea celor mai bune practici"
30.04.2009

Click pentru download comunicat

        In perioada 28-30 aprilie 2009 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a fost invitată să participe la conferinţa internaţională intitulată “Viaţa după instituţionalizare. Oportunităţi egale şi incluziune socială pentru tineri: identificarea şi promovarea celor mai bune practici”.

        La discuţiile şi prezentările care au avut loc la hotelul Intercontinental din Bucureşti au participat 35 de persoane din 7 ţări (Italia, Franţa, Irlanda, România, Lituania, Republica Moldova şi Ucraina), iar invitaţia adresată instituţiei noastre s-a datorat faptului că Serviciul de tranzit pentru tineri din cadrul Complexului de servicii sociale Târgovişte ,,Floare de colţ” a fost considerat model de bună practică în integrarea socioprofesională a tinerilor.

        Evenimentul a avut ca obiectiv promovarea şi dezvoltarea unor politici sociale, în vederea sprijinirii tinerilor fără familii şi care au beneficiat de o măsură de protecţie specială, fiindu-le necesare servicii care să favorizeze dobândirea de abilităţi pentru o viaţă independentă, pentru prevenirea marginalizării sociale.

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a susţinut o prezentare a serviciilor oferite în cadrul Complexului de servicii sociale Târgovişte ,,Floare de colţ” unde  funcţionează şi Centrul de tranzit pentru tineri peste 18 ani, care este un serviciu rezidenţial, specializat, destinat tinerilor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu, au beneficiat de măsură de protecţie specială şi nu mai urmează o formă de învăţământ,

        De menţionat este faptul că în cadrul acestor întâlniri, tineri din cele 7 ţări au prezentat momente din viaţa lor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa fiind reprezentată de către un tânar ieşit din sistem care în prezent este angajat al instituţei noastre şi un tânăr student care  beneficiază de măsură de protecţie specială.


Conferinta de presa - 14.04.2009
14.04.2009

Click pentru download comunicat

     Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin programe de interes naţional (PIN) se înteleg acele programe care contribuie la realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi la asigurarea funcţionării adecvate a acestui sistem, în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi insituţii.

1. PIN 2 ,,Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie”

     Prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului s-a continuat procesul de descentralizare în domeniu, de la nivel judeţean, la nivel local. Astfel, o serie de a atribuţii au fost transferate de la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) la Serviciile Publice de Asistenţă Socială (S.P.A.S.) înfiinţate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

     Deoarece D.G.A.S.P.C. are ca arie de acoperire întregul judeţ şi trebuie să lucreze cu toate S.P.A.S.-urile, este mai eficient dacă aceasta preia responsabilitatea pentru contactul şi legătura cu asistenţii sociali de la nivel local.
Prin programul de interes naţional ,,Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie”, A.N.P.D.C. işi propune să faciliteze întărirea colaborării dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă din acelaşi judeţ şi să contribuie în acest fel la susţinerea procesului de descentralizare de la nivel judeţean la nivel local, acesta fiind scopul programului.

     Obiectivul urmărit  este sprijinirea copiilor şi a părinţilor pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin angajarea de personal cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie în cadrul consiliilor locale ale oraşelor şi comunelor, prin crearea şi formarea structurilor comunitare consultative, prin crearea de compartimente specializate la nivelul D.G.A.S.P.C.-urilor pentru coordonarea activităţilor de protecţie a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, şi prin orice alte activităţi care vizează creşterea capacităţii consiliilor locale.

2. PIN 4 ,,Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”

     Scopul programului este dezvoltarea unui sistem de formare profesională care să sprijine perfecţionarea permanentă a personalului din serviciile de îngrijire de zi şi din serviciile de tip rezidenţial.
     Obiectivul programului este îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului  din serviciile de zi sau de tip rezidenţial.

Aplicanţi principali eligibili ai programului sunt:  

a) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
b) Organismele private, acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a protecţiei speciale a acestuia, denumite în continuare organisme private acreditate

Parteneri:
a) Organisme private acreditate
b)  Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

     O propunere de proiect trebuie să prevadă formarea a cel puţin 120 de profesionişti care lucrează direct cu copilul în caadrul serviciilor de tip rezidenţial din subordinea  Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi/sau în cadrul serviciilor de zi care funcţionează la nivel local şi judeţean, precum şi elaborarea unei strategii judeţene de formare, care să ia în considerare nevoile identificate la nivel local.


"In suflet cu lumina Invierii" - Actiune la Centrul de Servicii Comunitare “Sfantul Andrei” Gura Ocnitei
09.04.2009

Click pentru download comunicat

In data de 09 aprilie 2009 ora 12.00, s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei acţiunea denumită “In suflet cu lumina Invierii”. Astfel, 10 copii de la Grupul {colar “Udrea Băleanu” din Băleni, au oferit cadouri specifice sărbătorilor Pascale celor 33 de beneficiari din cadrul acestui centru.

         Această activitate caritabilă se înscrie în cadrul acţiunilor prevăzute în cadrul convenţiei de colaborare încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Grupul {colar “Udrea Băleanu” din Băleni.

         Obiectivul convenţiei îl constituie desfăşurarea de către elevii claselor a- IV-a D şi a-V-a D, de activităţi artistice, de socializare şi petrecere a timpului liber cu beneficiari ai instituţiilor rezidenţiale. Prin acţiunile care s-au desfăşurat şi se vor desfăşura în continuare se urmăreşte sensibilizarea elevilor faţă de problemele copiilor şi adulţilor


Inapoi 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Inainte

Pagina: 55 of 55

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy