Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Noutati

REZULTATE selectie dosare de concurs depuse de către candidați pentru examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care îndeplinește condițiile de participare, organizat în zilele de 28.12.2020, 29.12.2020 și 30.12.2020 ora 12.00.
18.12.2020


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, organizează în zilele de 28.12.2020, 29.12.2020 și 30.12.2020, ora 12,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examene de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care îndeplinește condițiile de participare...
11.12.2020


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, organizează în zilele de 28.12.2020, 29.12.2020 și 30.12.2020, ora 12,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examene de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care îndeplinește condițiile de participare, respectiv:

- în data de 28.12.2020, ora 12,00 pentru personalul contractual din cadrul CSS Târgoviște Casa Soarelui și CSS Găești;

- în data de 29.12.2020, ora 12,00 pentru personalul contractual din cadrul SRRN-PH, CSC Sfântul Andrei Gura-Ocniței și CSS Târgoviște Floare de Colț;

- în data de 30.12.2020, ora 12,00 pentru personalul contractual din cadrul CRRCH Târgoviște, CSC Floarea Speranței Pucioasa și CIA Pucioasa;

Modalitatea de desfășurare a examenului pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual constă în 3 etape succesive.

 1. Probele stabilite pentru examen:
  1. selecția dosarelor de înscriere;
  2. proba scrisă;
  3. interviul;
 2. Condiții de participare la examen: pentru a participa la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează și să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare, in care acesta s-a aflat în activitate.
 3. Condiții de desfășurare examenului:

- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;

- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la Serviciul Resurse Umane;

- proba scrisă se organizează în zilele de 28.12.2020, 29.12.2020 și 30.12.2020, ora 12,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1;

- pentru interviu candidații vor redacta o lucrare pe un subiect ales (studiu de caz) și se va depune în zilele de 28.12.2020, 29.12.2020 și 30.12.2020, ora 12,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1.

 1. In vederea participării la examen, în termen de 5 zile lucratoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun cereri de promovare în grade profesionale imediat superioare la SRU.
 2. V. Bibliografia stabilită pentru examen:
 3. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată;
 4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
 5. Ordin nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
 6. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
 7. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 8. 6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată.
 9. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
 10. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 448 10 201 0 18>Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.
 11. H.G. nr. 867/2015, actualizată, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
 12. Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea <LLNK 12019 0840LSO1 0 19>standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 13. Ordin nr. 81/2019 privind aprobarea <LLNK 12019 0840LS?1 0 19>standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 14. Ordin nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Relații suplimentare și bibliografia se pot obține zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, de la Serviciul Resurse Umane.


Rezultatul final pentru examenul de promovare într un grad profesional superior, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizat în data de 26.11.2020
11.12.2020


Rezultatul probei orale pentru examenul de promovare într un grad profesional superior, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizat în data de 26.11.2020
07.12.2020


Rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare într un grad profesional superior, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizat în data de 26.11.2020
03.12.2020


Inapoi 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30 Inainte

Pagina: 15 of 30

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy