Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Fax Adulti - 0245 611915
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

DGASPC Db anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014
04.12.2013


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii, pentru inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2015).

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus. Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.12.2013, ora 9.00.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.


DGASPC Db anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2014
25.11.2013


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2014.

Furnizorii privati interesati pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, secretariat.


Anunt angajare
08.11.2013


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:

 In data de 9 decembrie 2013, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie temporar vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie temporar vacante:
- inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului evaluare complexă pentru adulţi;
- referent, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
- referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă independentă;
- consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă independentă.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Domeniul de licenţă Asistenţă Socială, Specializarea Asistenţă Socială), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului evaluare complexă pentru adulţi:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Domeniul {tiinţe Sociale, {tiinţe Umaniste), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă independentă:
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă independentă:
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Domeniul {tiinţe Sociale, {tiinţe Umaniste), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 18 noiembrie 2013;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 9 decembrie 2013, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 11 decembrie 2013, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.                                                                                      
Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului evaluare complexă pentru adulţi:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.                                                         

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional principal şi inspector, clasa I, grad profesional asistent  în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior şi consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă independentă:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


Anunt angajare - 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II, in cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte «Floare de Colt» si 1 post de infirmieră (G), in cadrul Centrului de ingrijire şi Asistentă Pucioasa
29.10.2013


Având in vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Dambovita, organizează in data de 10.12.2013, ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II, În cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte «Floare de Colt»;
 • 1 post de infirrnieră (G), in cadrul Centrului de ingrijire şi Asistentă Pucioasa;

Probele stabilite pentru concurs sau examen:

 • selectia dosarelor de inscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Condiţii de participare la concursul sau exarnenul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante de inspector de specialitate (S), gradul 11 şi infinnieră (G):

1. Poate participa la concurs sau examen persoana care indeplineşte următoarele conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apart inând Spat iului Economic European şi domiciliul in România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicuI de familie sau de unităţile sanitare abilitate; t) indeplineşte conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau "in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate (S), gradul 1:1, persoana care indeplineşte următoarele condiţii specifice:

 • studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
 • vechimea minim 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 • cunoaşterea unei limbi de circulatie intemationala - nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC.

3. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului temporar vacant de infumieră (G), persoana care indeplineşte următoarele condiţii specifice:

 • studii generale;
 • vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
 • cunoştinte operare PC.

III. Conditii de desfăşurare a concursului sau examenului:

 • data limită de depunere a dosarelor de inscriere este 12 noiembrie 2013;
 • dosarele de inscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
 • proba scrisă se organizează in data de 10 decembrie 2013, ora 9.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
 • interviul se susţine in data de 12 decembrie 2013, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dămboviţa din str. I.C. Vissarion, nr. 1.

IV. in vederea inscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiel Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, p-ănă la data de 12.11.2013 un dosar cuprinzănd urmatoarele:

 • cerere de "inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă, in meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere c'ă nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulă rii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate,
 • cun-iculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.

Descarca Bibliografie CIA Pucioasa (pdf)

Descarca CSS Floare de colt (pdf)


Intâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie
10.10.2013


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 02.11.2013, ora 9.00, la sediul instituţiei, din str. I. C. Vissarion, nr.1, localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.

Pentru a confirma participarea, rugăm persoanele/familiile adoptatoare interesate, să contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau 124.


Inapoi 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 65 Inainte

Pagina: 57 of 65

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy