Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Fax Adulti - 0245 611915
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

Concursuri recrutare - functie publica de executie, functie publica de conducere
26.11.2012


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:
1. In data de 3 ianuarie 2013, ora 10,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de conducere vacantă, pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate, rezervată prin planul de ocupare a functiilor publice.
Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (2), alin. (21)din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate:
- vechimea minim 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Psihologie), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 19 decembrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 3 ianuarie 2013, ora 10.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 7 ianuarie 2013, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.

2. In data de 3 ianuarie 2013, ora 13,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice:
- inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării.
Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Franceză şi Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Aplicaţii contabilitate şi salarizare) – foarte bine.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale, Stiinte umaniste, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Franceză şi Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale, {tiinte umaniste, Matematică şi ştiinţe ale naturii), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 19 decembrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 3 ianuarie 2013, ora 13.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 7 ianuarie 2013, ora 13.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
5. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata;
6. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, actualizată;
7. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.
In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.
Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa anunţă intenţia de a încheia parteneriate în vederea accesării de fonduri structurale pentru proiecte, în cadrul Axei prioritare 6...
19.11.2012


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa anunţă intenţia de a încheia parteneriate în vederea accesării de fonduri structurale pentru proiecte, în cadrul Axei prioritare 6  ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Principalele activităţi ale proiectelor:

 1. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
 2. Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile, pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de muncă;
 3. Formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
 4. Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere;
 5. Formare profesională şi grupuri de lucru pentru instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile, pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora.

  Partenerii eligibili pot fi:

 1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă în acest domeniu;
 2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
 3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
 4. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 5. Organizaţii sindicale şi patronate;
 6. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 7. Furnizori de servicii sociale publici şi privaţi.

Cei interesaţi pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Târgovişte, secretariat.


Anunt externalizare servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului
14.11.2012


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2013.

Furnizorii privati interesati pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, secretariat.


Anunt concurs
05.10.2012


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, în data de 7 noiembrie 2012, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă,  pentru următoarele funcţii publice de conducere rezervate promovării din planul de ocupare a functiilor publice:
- şef serviciu în cadrul Serviciului managementul calităţii serviciilor sociale;
- şef serviciu în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte;
- şef birou în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă;
- şef serviciu în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o masură de protecţie specială;
- şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate;
- şef serviciu în cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării.

Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (21)din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului managementul calităţii serviciilor sociale:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, Medicină), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă:
- studii superioare de specialitate ({tiinte economice, Stiinte inginereşti, Stiinte juridice, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o masură de protecţie specială:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 26 octombrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 7 noiembrie 2012, ora 12.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 12 noiembrie 2012, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 26.10.2012 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

V. Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată.
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
7. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
8. H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
9. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
10. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata;
11. Legea nr. 273/2004, republicata,  privind regimul juridic al adoptiei.


Anunt umanitar
08.08.2012


Viaţa lui Marin Florin, un copil de 13 ani, depinde de un tratament în Ungaria, pentru care familia lui nu are bani.

Copilul a fost diagnosticat cu formaţiune tumorală cavum şi fosă nazală  în anul 2010. De la spitalul de copii « Grigore Alexandrescu » a primit recomandare pentru Spitalul Clinic Colţea, unde a suportat două intervenţii chirurgicale, una în data de 29.11.2010 şi a doua în data de 25.10.2011.

La controlul medical din aprilie 2012, s-a constatat că tumora a recidivat şi copilul a fost trimis la Spitalul Clinic de Copii «Victor Gomoiu », unde s-a constatat că intervenţia chirurgicală este dificilă şi a fost externat.

În urma unei hemoragii din data de 06.06.2012, copilul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie », unde în urma unor investigaţii a primit recomandarea pentru o intervenţie chirurgicală în Ungaria la o clinică privată, unde costul operaţiei  este de 8000 Euro, sumă de bani pe care familia nu o deţine.

Cei care vor să contribuie la salvarea vieţii lui Marin Florin,  pot dona bani în contul cu numărul RO69BRDE160SV27265751600, deschis la BRD Târgovişte.


Inapoi 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Inainte

Pagina: 58 of 62

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy