Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 
Comunicate de presa

19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
17.11.2017

Click pentru download comunicat

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, iar în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, celebrându-se astfel adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor.

Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber și dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

În România, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie, la care România este parte.

Un pas important în promovarea respectării drepturilor copilului îl constituie aprobarea în luna octombrie 2017 a unui proiect de lege care prevede înfiinţarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului.
Deși există un cadru legal care reglementează promovarea și respectarea drepturilor copilului și încalcarea acestor drepturi este aspru pedepsita de lege, încă există numeroase cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului, iar o parte dintre acestea nu sunt sesizate autorităților.

Astfel, în județul Dâmbovița, de la începutul anului 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 395 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, numărul acestora fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 498 sesizări.

În urma a 74 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 102 copii, față de 154 pentru aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru 321 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 13 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență, față de 18 copii în aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cele 281 de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate de la începutul anului 2017, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 14 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 31 abuz emoţional, 8 abuz sexual, 40 exploatare prin muncă, 7 exploatare sexuală şi 181 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 102 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 179 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 281 copii, 217 au domiciliul în mediul rural şi 64 în mediul urban.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, trebuie să conștientizăm că toți copiii au drepturi oriunde s-ar afla și aceste drepturi trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, dizabilități, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială.


Conferința de presă prilejuită de inaugurarea modulului de tip familial situat în Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 (lângă Cantina de ajutor social Târgoviște)
03.11.2017

Click pentru download comunicat

În data de 03.11.2017, Consiliul Județean Dâmbovița și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, au organizat o conferința de presă prilejuită de inaugurarea, în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare, a modulului de tip familial situat în Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 (lângă Cantina de ajutor social Târgoviște).

La eveniment au participat Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea,  Directorul general al DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur, reprezentanți ai DGASPC Dâmbovița și ai presei locale.
Modulul reabilitat și modernizat face parte din Complexul de Servicii Sociale "Floare de Colț" Târgoviște- Centrul rezidenţial pentru copii/tineri – apartamente, case, module de tip familial, are o capacitate de 16 locuri și găzduiește copii/tineri cu vârste între 12 și 23 ani, care beneficiază de o măsura de protecție specială stabilită conform legii.

Complexul de servicii sociale ,,Floare de Colț” Târgoviște asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor pentru care a fost stabilită de către instanță sau de către Comisia pentru Protecția Copilului, măsura plasamentului într-un serviciu de tip rezidenţial.
În vederea obținerii licenței de funcționare după noua legislație și pentru continuarea activității conform standardelor de calitate prevăzute de lege, modulul necesita lucrări urgente de reabilitare, modernizare și dotare.

Deoarece instituția nu dispunea de fonduri suficiente pentru realizarea acestor lucrări, materialele au fost achiziționate cu sprijinul sponsorilor SC Falkor SRL, CONPET SA Ploiești, CICAVIEN SRL Târgoviște, PRAGOSA România SRL, iar mâna de lucru a fost asigurată de către Carpatmontana Serv SA.

Lucrările totale de reabilitare, modernizare și igienizare au constat în înlocuirea tâmplăriei cu uși și ferestre termopan, înlocuire parchet, gresie, faianță, precum și igienizare camere, bucătărie și băi, înlocuire mochetă, mobilier camere și mobilă bucătărie.

Sponsorii, cărora Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea și  Directorul general al DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur, le-au mulțumit cu această ocazie, au donat obiectele necesare, sau au virat sume de bani în contul Asociației Județene a Asistenților Sociali Profesioniști Dâmbovița.

Această asociație colaborează încă din anul 2001 cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite beneficiarilor.


Dezbatere pe tema „Protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate – aspecte legale şi bune practici de intervenţie”
07.10.2017

Click pentru download comunicat

La inițiativa filialei Dâmbovița a Organizaţiei „Salvaţi copiii!”, în data de 06.10.2017, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, a fost organizată o dezbateri regională Sud Muntenia pe tema „Protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate – aspecte legale şi bune practici de intervenţie”.

La eveniment au participat reprezentanții tuturor institutiilor cu responsabilitate in domeniu. Astfel, domnul George Roman, director de programe în cadrul Organizaţiei „Salvaţi copiii!”a prezentat situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate la nivel național, iar președintele CJ Dâmbovița, Alexandru Oprea a subliniat că tema prezentată este actuală și de o mare complexitate.

Inspectorul școlar general al IȘJ Dâmbovița, Ion Sorin a menționat că în învățământ se acordă o mare atenție acestor copii, iar viceprimarul municipiului Târgoviște, Monica Ilie a prezentat o statistică existentă la nivelul municipiului Târgoviște, precum și activitățile realizate de Direcția de Asistență Socială Târgoviște în sprijinul acestor copii.

Vicepreședintele Tribunalului Dâmbovița, Narcis Erculescu a prezentat aspectele legale din acest domeniu, iar domnul Cosmin Alexandru a transmis un mesaj din partea Instituție Prefectului Dâmbovița.

Doamna Cristiana Bucur, directorul general al DGASPC Dâmbovita, a menționat că pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate măsura de protecție specială nu este cea mai bună soluție și trebuie găsite alternative împreună cu autoritățile publice locale.
Întâlnirea a continuat cu o prezentare susținută de doamna Daniela Zoe, coordonator filiala Dâmbovița Organizaţia „Salvaţi copiii!”, urmată de o dezbatere la care au participat psihologi, profesori, asistenți sociali, judecători și alți specialiști din cadrul instituțiilor cu responsabilitate în domeniu.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy