Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Legislatie
» Legislatie asistenta sociala
 • Legea 193 din 7 iulie 2015 pentru modificarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 292/2011- Legea asistentei sociale
 • HG nr.90/2003   pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala
 • HG nr.335/2003   privind modificarea si completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala
 • Ordonanta nr.68/2003   privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 539/2005 pentru aprobareaNomenclatorului institutiilor de asistenta sociala, ROF si norme metodologice de aplicare a Ordonantei 68/2003
 • Legea nr.515/2003   de aprobare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale
 • Ordonanta nr.86/2004   de modificare si completare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale
 • Hotarârea Guvernului nr.1024/2004   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 • Hotărâre de Guvern nr. 723/2006   privind modificarea H.G. nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 • Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 422/2004   pentru aprobarea standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din România
 • Hotărâre nr. 1217 din 06/09/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România  
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
 • Ordonanta 95/2003 privind modificarea si completarea Lgii 217/2003
 • HG 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

» Legislatia in domeniul protectiei drepturilor copilului
 • Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
 • Ordin nr. 95 - 13/03/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 • Lege nr.272 - 21/06/2004 privind protectia si promavarea drepturilor copilului
 • Hotărâre nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului national privind prevenirea abandonului copiluluii de catre familie
 • Ordin ANPDC 276/2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie
 • Ordin nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
 • Ordin nr.287 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 • Ordin nr.288 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 • Ordin nr.289 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 • Ordin nr.219 - 15/06/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate
 • Ordonanţă de urgenţă nr.102 - 03/09/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • Hotărâre nr.860 - 13/08/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 - 2013
 • Hotărâre nr.433 - 16/04/2008 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi
 • Hotărâre nr.669 - 24/05/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • Ordin nr.14 - 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 • Ordin  21/2004 pentru aprobarea Standardelor privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential
 • Ordin MMSSF nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
 • Ordin nr. 18/3989/416/142 din  2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap
 • Ordin al ANPCA nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
 • Ordin al ANPCA nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.
 • HG 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal
 • Hotărâre nr.1440 - 02/09/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (actualizata 2006)
 • Legea 482/2006 privind acordarea trusourilor pentru nou nascuti
 • Hotărâre nr.1434 - 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Hotărâre nr.1438 - 02/09/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi
 • Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei republicata 2009
 • Hotărâre nr.1896 - 21/12/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Ordin nr.177 - 16/12/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului
 • HG 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
 • HG 1385/18.11.2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si Drepturilor Copilului
» Legislatie adulti
 • Legea nr. 448 din 06/12/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • HG 329/2003 aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 17 din 06/03/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata 2007
 • Ordinul ANPH 175 /2006 Aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap
 • HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006
 • HG 680/2007 aprobarea Normelor metodologice privind modalitatile de acordare a drepturilor pentru transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
 • Ordonanta 86/2008 pentru modificarea Legii 448/2006
  HG 1175/2005 aprobarea Strategiei nationale privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in Romania 2006-2013
 • Ordin 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar centre rezidentiale persoane cu handicap
 • Legea 359/2009 pentru modificarea art.20 alin.2 lit.b din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 360/2009 pentru modificarea art.26 lit.a din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
© 2010- 2023 by DGASPCDB | Made by Floppy