Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

CENTRUL PENTRU PREVENIREA ABUZULUI, NEGLIJĂRII ȘI EXPLOATĂRII
- prezentare -

Serviciul Evaluare Complexă Copii
Email: [email protected]

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte
Email: [email protected]

>> Furnizori servicii sociale

Hartă servicii sociale copii DGASPC Dâmbovița+DAS - Descarca/Vezi document

>> Furnizori servicii medicale

Hartă unități sanitare cu paturi - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicale de specialitate (sistem privat) - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină de familie - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină dentară - Descarca/Vezi document
Hartă laboratoare analize medicale în sistem privat - Descarca/Vezi document
Hartă furnizori îngrijiri la domiciliu - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină de familie și de specialitate în mediul rural - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină dentară în mediul rural - Descarca/Vezi document

>> Furnizori servicii educaționale

Hartă servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională - Descarca/Vezi document
Hartă servicii de terapie logopedică - Descarca/Vezi document

INFO COVID-19

Info COVID-19 – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor aplicate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa

Măsuri aplicate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, conform Decretului Nr. 195 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Noutati

23/05/2022
Oamenii cu suflet atât de mare încât este greu de cuprins în cuvinte sunt alături de semenii lor nu doar de sărbători, ci în fiecare zi!

30/03/2022
În ciuda dizabilităţilor grave care îi blochează într-o lume a lor, adulţii cu dizabilităţi de la Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi Ţuicani, vor să ţină pasul cu semenii lor.

26/03/2022
Astăzi, adolescenții Centrului de Primire în Regim de Urgență, din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște "Casa Soarelui", au desfășurat o altfel de activitate.

24/03/2022
La Complexul de Servicii Sociale Găești, curațenia de primăvară se face în echipă, salariați și beneficiari.

24/03/2022
Harnici și dornici de activități în aer liber, în curtea generoasă și în grădina primitoare, sunt și adulții cu dizabilități de la Centrul de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” Gura Ocniței!

23/03/2022
A început curățenia de primăvară la Țuicani

Anunturi achizitii

27/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziționării, montării, punerii în funcțiune și autorizării funcționării de centrale termice în condensație, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 06.07.2022, conform caietului de sarcini anexat.

06/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare a instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 16.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

06/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare/încărcare stingătoare (cod CPV 50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 16.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

06/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare semestrială a hidranților interiori și exteriori, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 14.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

06/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare (cod CPV 50610000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului de siguranță), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 16.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

06/06/2022
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare, mentenanță și revizie tehnică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioara în situații de urgență, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 14.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

Anunturi proiecte

17/06/2022
Rezulate selectie iunie 2022 grup tinta-proiect VENUS-Impreuna pentru o viata in siguranta!

07/06/2022
Anunţ reluare selecţie iunie 2022 grup ţintă proiect VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!

06/06/2022
Prin intermediul proiectului TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod proiect 127 169, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița identifică și recrutează persoane care doresc să devină asistenți maternali.

23/05/2022
Rezultate selectie dosare proiect Venus-Impreuna pentru o viata in siguranta!

18/05/2022
Prin intermediul proiectului TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod proiect 127 169, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița identifică și recrutează persoane care doresc să devină asistenți maternali.

06/05/2022
Anunț mai 2022 reluare selecție Grup Țintă proiect Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!

Anunturi resurse umane

24/06/2022
Rezultatul final pentru examenul de promovare într-un grad profesional, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița

22/06/2022
Rezultatul probei orale pentru examenul de promovare într-un grad profesional superior organizat in data de 22.06.2022

20/06/2022
Rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare într-un grad profesional superior organizat in data de 20.06.2022

15/06/2022
Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director general adjunct economic

10/06/2022
REZULTATUL selectiei - dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru examenul de promovare intr-un grad profesional superior organizat în 20.06.2022

10/06/2022
Rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare într-o functie publică de conducere vacanta organizat în data de 10.06.2022, ora 10.00, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de director general adjunct economic

Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

Comunicate de presa

31/05/2022
1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

15/05/2022
15 mai - Ziua Internațională a Familiei

18/04/2022
Povestea lui H... Tânărul care a fost victimă a bullying-ului doar pentru că nu a avut părinții aproape

01/04/2022
Precizări referitoare la prelungirea valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de handicap

15/03/2022
15.03.2022 - ZIUA MONDIALĂ A ASISTENŢEI SOCIALE

01/03/2022
Povestea Anei, fata pentru care o traumă s-a transformat într-o minune...

Anunturi diverse

Informatii de interes publicIntegritate

Bilanturi contabile


Despre noi

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa este   instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, ce funcţionează în  subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

     Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa este de a asigura la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

     Organizarea şi funcţionarea instituţiei are la baza prevederile: H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, actualizată; HG 967/2010 pentru modificarea şi completarea HG 1434/2004; HG 1084/2010, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată; Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist; Strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap şi a oricaror persoane aflate în nevoie şi standardele minime obligatorii stabilite prin acte normative specifice.

...detalii aici

 
Misiunea Centrului de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat – Telefonul Copilului 0245.983
Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat – Telefonul Copilului, este un serviciu  pentru protecția copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalările cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului, să asigure consilierea telefonică în aceste situații și să intervină prompt în cazurile urgențe prin intermediul unei echipe mobile, precum și în cazul sesizărilor primite din partea unităţilor spitalicești cu privire la femeile însărcinate cu risc de abandon a copilului nou născut.
 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy