Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Comunicate de presa

Operaționalizarea serviciilor sociale din cadrul proiectului “Venus- Împreună pentru o viață în siguranță!”
04.03.2020

Click pentru download comunicat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița implementează, din data de 04.03.2019, în calitate de partener local al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, proiectul „VENUS - împreună pentru o viaţă în siguranţă!" 465/4/4/128038.

Proiectul, cu o valoare totală de 51 080 375,72 lei, având o perioadă de implementare de 48 de luni, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

În acord cu activitățile derulate în cadrul proiectului, la nivelul judeţului Dâmbovița, a fost înfiinţată Locuinţa protejată pentru victimele violenței domestice „Venus”, precum și servicii integrate complementare grup de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenţei domestice. Aceste servicii sunt operaționale începând cu data de 04 martie 2020 și contribuie la susţinerea, dezvoltarea şi consolidarea serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice.

În cadrul „Locuinţei protejate”, cu o capacitate de 6 locuri, victimele violenţei domestice beneficiază de găzduire o perioadă de până la 12 luni. Serviciile sociale furnizate sunt în funcţie de complexitatea cazului şi nevoile victimei și constau în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere vocaţională, orientare şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi reintegrare socială, asistenţă medicală.

Pentru persoanele, victime ale violenței domestice, pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), sunt oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.

Cabinetul de consiliere vocaţională şi grupul de suport vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuinţa protejată, cât şi pentru alte victime din comunitate.

Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup, pentru un număr minim de 14 beneficiare/an.

Cabinetul de consiliere vocaţională organizează atât şedinţe de grup cât şi individuale, pentru minim 34 victime ale violenței domestice/an din comunitate şi va furniza servicii de sprijin vocaţional şi orientare profesională pentru facilitarea inserţiei beneficiarelor.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane.

Procedura de selecţie pentru grupul ţintă al proiectului va fi reluată periodic și se va desfăşura pe toată perioada de implementare a proiectului.

Victimele violenței domestice sunt îndrumate și sprijinite pentru constituirea dosarului de înscriere în grupul țintă, în vederea admiterii în cadrul serviciilor sociale. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul www.dgaspcdb.ro (secțiunea anunțuri proiecte), sau la sediul instituției și au fost transmise și către compartimentele de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ.


Beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniţei, ai Centrului de Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa și ai Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Floare de Colț, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, au făcut o tradiție din confecționarea mărțișoarelor
25.02.2020

Click pentru download comunicat

Bucurie și culoare în mici atenții, realizate din suflet! Beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniţei, ai Centrului de Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa și ai Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Floare de Colț, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, au făcut o tradiție din confecționarea mărțișoarelor, prin intermediul cărora vestesc venirea primăverii. Obiectele mici, viu colorate, realizate din hârtie, mărgele, picturi, dar și croșetate cu multă atenție, sunt expuse spre vânzare la Târgul de cadouri și mărțișoare din Piața Mihai Viteazul Târgoviște.

Beneficiarii, de toate vârstele, au lucrat de zor la mărțișoare și felicitări, ajutați fiind de personalul din centre. Micile atenții nu au prețuri fixe, astfel încât fiecare oferă atât cât poate sau cât consideră că merită efortul persoanelor cu diferite deficiențe. Banii strânși din vânzarea acestora vor fi folosiți pentru achiziționarea materialelor necesare pentru desfășurarea activităților de lucru manual în cadrul centrelor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Vă așteptăm în Piața Mihai Viteazul, din Târgoviște, chiar la intrarea în cortul plin de cadouri, pentru a vă bucura de mărțișoarele și felicitările confecționate de cei mai talentați dintre beneficiarii noștri!


În data de 20 februarie 2020, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), s-a desfășurat o întâlnire de lucru la care au luat parte furnizorii publici și privați care activează în domeniul asistenței sociale.
21.02.2020

Click pentru download comunicat

În data de 20 februarie 2020, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), s-a desfășurat o întâlnire de lucru la care au luat parte furnizorii publici și privați care activează în domeniul asistenței sociale. Subiectul principal al evenimentului a fost consultarea, în vederea elaborarării planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, pentru anul 2020, precum și a strategiei județene de asistență socială 2021-2027.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate propunerile privind planul de acțiune, în conformitate cu modelul cadru specificat în legislație, iar, în urma unor discuții libere, cei prezenți la întâlnire au venit cu sugestii, chiar cu unele soluții pe marginea celor discutate.

Astfel că, împreună cu reprezentanții asociaţiilor, ai fundaţiilor, ai furnizorilor publici de servicii sociale și ai autorităților locale, care au răspuns invitației DGASPC Dâmbovița, s-au stabilit obiective comune, mobilizând toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele a două proiecte cu finanțare externă, la care DGASPC Dâmbovița este partener.

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Proiectul TEAM-UP - preogres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Prin acest proiect se urmărește creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Reprezentanții DGASPC Dâmbovița au solicitat sprijinul furnizorilor publici și privați, care activează în domeniul asistenței sociale, în vederea identificării grupurilor țintă pentru implemetarea celor două proiecte.

Această întâlnire de lucru face parte dintr-o serie de dezbateri, prin care DGASPC Dâmbovița vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile publice și private pentru furnizarea de servicii sociale de calitate persoanelor în dificultate.


Centrele sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa au îmbracat haine de sărbătoare în zilele dinaintea Crăciunului. Moş Crăciun, împreună cu mai multe ajutoare, au mers în fiecare unitate cu daruri pentru toţi beneficiarii. Aceştia l-au întâmpinat pe Moşul cel bun cu colinde şi poezii.
24.12.2019

Click pentru download comunicat

Centrele sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa au îmbracat haine de sărbătoare în zilele dinaintea Crăciunului. Moş Crăciun, împreună cu mai multe ajutoare, au mers în fiecare unitate cu daruri pentru toţi beneficiarii. Aceştia l-au întâmpinat pe Moşul cel bun cu colinde şi poezii.

Prima dată, bătrânul cu barba albă a poposit la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, cu sprijinul Jandarmeriei Dâmbovița, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Ploiești și al unei firme de organizare evenimente. Astfel că, în data de 13.12.2019, Moș Crăciun a înlocuit sania cu autoturismul cu girofar al Jandarmeriei Dâmbovița şi a fost întâmpinat de 31 de copiii, aflaţi în plasament familial. Cu toţii au primit daruri.

Apoi, Moş Crăciun a plecat prin judeţ şi s-a oprit la Pucioasa, la Centrul de Îngrijire și Asistență, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, duminică, 15 decembrie, iar beneficiarii au avut parte de o bucurie nemărginită! 30 de voluntari de la Crucea Roșie, filiala Dâmbovița, i-au colindat și le-au dus daruri, cu speranța că le vor aduce magia sărbătorilor în centrul în care își duc traiul zilnic.

Seria bucuriilor de sărbători a continuat pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa. Aceştia au primit şi alţi colindători, de această dată de la Şcoala Numărul 1 Mihai Viteazul Pucioasa. Copiii au vestit Naşterea Domnului şi au susţinut momente artistice, spre bucuria vârstnicilor care şi-au amintit de nepoţii lor.

Beneficiarii Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Integrarea Socială a Persoanelor cu Boli Psihice au susținut în data de 17 decembrie 2019 serbarea de Crăciun, iar invitatul special a fost chiar Moșul cu barba albă. Acesta a ascultat cu mare atenție și bucurie colindele și le-a oferit tuturor daruri. Colindătorii au fost acompaniați de colegul lor, pasionat de chitară.

În data de 18 decembrie 2019, în așteptarea lui Moș Crăciun, beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare, Sfântul Andrei Gura Ocniței, au participat cu bucurie, la serbarea de Crăciun.

Cu ocazia sarbătorilor de iarnă, în data de 18.12.2019, Arhiepiscopia Târgoviştei, cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, a oferit daruri, constând în îmbrăcăminte, încăltăminte şi dulciuri, pentru 24 de copii de la Complexul de Servicii Sociale Târgovişte Floare de Colţ, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, şi pentru 6 copii de la Căminul Social de Tip Fmilial Sfântul Ierarh Nicolae din Târgovişte.

Copiii s-au bucurat de cadourile primite alături de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, precum şi alături de reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgovişte. Beneficiarii Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Floare de Colţ au cântat şi un colind pentru cei care le-au oferit daruri şi pentru cei prezenţi la Căminul Social de Tip Familial Sfântul Ierarh Nicolae.

Moş Crăciun a ajuns în data de 18.12.2019 şi la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copiii cu Handicap Târgovişte. Bătrânul cel bun a fost ajutat de pompierii de la Detaşamentul Tărgovişte al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Basarab I Dâmboviţa să ducă sacul plin cu daruri celor 91 de beneficiari. Nu doar pompierii l-au ajutat pe Moş Crăciun, ci şi reprezentanţii Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ai Crucii Roşii - filiala Dâmboviţa şi ai CAR Învăţământ.

Moş Crăciun a ajuns cu tolba plină şi la Complexul de Servicii Sociale Găeşti, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa. Acesta a fost însoţit de ajutoarele sale, de la Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, care s-au asigurat că sacul este plin cu suficiente cadouri pentru toţi beneficiarii. Moşului i s-au alăturat şi câţiva studenţi de la Facultatea de Teologie a Universităţii Valahia din Târgovişte, care au cântat colinde pentru copiii şi tinerii din centru. Bătrânul a mai trecut pe la Găeşti şi în week-end, de fiecare dată cu alte ajutoare. Printre acestea se regăsesc: Andreea, de la o companie care furnizează servicii de televiziune şi internet din Bucureşti, Mihai Bucur, Paula Suceveanu, împreună cu familia, preotul Mutu Ion, de la Parohia Puţu cu Salcie şi reprezentanţii Penitenciarului Găeşti. Cu toţii au avut grijă să le facă sărbătorile mai frumoase tuturor beneficiarilor.

O altă oprire a Moşului a fost în data de 20.12.2019, la Complexul de Servicii Sociale Casa Soarelui din Târgovişte. Cu sprijinul Universităţii Valahia şi a unei firme de telecomunicaţii, acesta le-a adus copiilor din cadrul centrului cadouri, constând în dulciuri şi haine. Bătrânul generos a adus daruri şi scutece pentru bebeluşi şi mămicilor din centrul maternal.  

Atmosfera de sarbătoare a cuprins şi sediul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa. Câțiva dintre cei mai talentați angajați au susținut un moment de suflet pentru colegii lor, dar și pentru beneficiarii prezenți în cadrul instituției, în dimineața zilei de 18 decembrie. Aceștia au cântat colinde în holul instituției, lângă bradul luminos. Cântecele tradiționale, prin care este vestită Nașterea Domnului, au răsunat în toată clădirea și au completat tabloul de sărbători, început de familia DGASPC prin împodobirea bradului. Ceilalți angajați și-au susținut colegii prin aplauze și s-au alăturat acestora spre final, cântând la unison ultimul colind.

Vă mulţumim pentru colaborarea avută şi în acest an şi sperăm la o colaborare cel puţin la fel de bună şi în anul ce urmează!

               Altruismul, iubirea, darurile şi momentele petrecute cu cei dragi sunt cuvintele care definesc sărbătorile de iarnă! Printre crengile împodobite cu ornamente colorate, dar şi printre bucatele alese, magia sfârşitului de an să vă pătrundă în case şi în suflete!

    Mulţumim tuturor celor care şi-au deschis sufletul şi au fost alături de cei mai puţin norocoşi, care au mare nevoie de susţinere! Mulţumim şi beneficiarilor care au dorit să fie ajutaţi şi au colaborat atât de bine cu angajaţii noştri!

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vă urează sărbători îmbelşugate şi liniştite alături de familie!


Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume în data de 10 decembrie și în această zi se încheie seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) - 10 decembrie -adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.
10.12.2019

Click pentru download comunicat

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume în data de 10 decembrie și în această zi se încheie seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) - 10 decembrie -adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Cu această ocazie, reamintim că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, implementează în calitate de partener local, începând din data de 04.03.2019, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Proiectul, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice.

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanţat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

Conform graficului activităților proiectului, ne aflăm în etapa de identificare și selecție a persoanelor care pot face parte din grupul țintă și rugăm mass-media și comunitatea să ne sprijine, prin informarea și îndrumarea femeilor victime ale violenței domestice către instituția noastră, pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane.

Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale, persoana trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul www.dgaspcdb.ro (secțiunea anunțuri proiecte), precum și la sediul instituției și au fost transmise către compartimentele de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ, în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice pentru completare dosar grup țintă.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de e-mail: [email protected] sau tel. 0245217686, interior 110, iar victimele violenței domestice pot obține sprijin urgent, 24/24 ore la telefon 0245983.

În cadrul serviciilor care vor fi înfiinţate prin proiect, persoanele care fac parte din grupul țintă al proiectului vor beneficia începând cu 01 martie 2020 de servicii specializate: cazare (pe perioadă de maxim 1 an) și asigurarea unui climat de siguranță, consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională, care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrării sociale, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social, economic).

Pentru persoanele victimele ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), vor fi oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.


Inapoi 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 55 Inainte

Pagina: 14 of 55

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy