Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Fax Adulti - 0245 611915
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice şi a Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Tărgovişte a donat Centrului de Îngrijire şi Asistenţă...
22.10.2012

Click pentru download comunicat

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice şi a Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Tărgovişte a donat Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa, 16 lucrări de artă plastică.  Aceste lucrări au adus o bucurie în sufletul beneficiarilor şi au contribuit la îmbunătăţirea ambianţei în care acestea sunt găzduite în cadrul centrului. Menţionăm că acest centru a fost de curând inaugurat în urma unui amplu program de reabilitare şi reamenajare.

Folosim acest prilej pentru a mulţumi elevilor care au realizat aceste lucrări de artă, precum şi doamnei Director Luminiţa Procopciuc şi colectivului profesoral format din: profesor Harea Larisa, profesor Monica Cobianu, profesor Georgiana Sandu şi profesor Briena Costache.


Inaugurare Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa
12.10.2012

Click pentru download comunicat

Astăzi, 12 octombrie 2012, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mariana Câmpeanu, Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, însoţite  de preşedintele C.J. Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, cei doi vicepreşedinţi ai C.J. Dâmboviţa, Leonardo Badea, Gabriel Grozavu şi de Cristiana Bucur, directorul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa,  au inaugurat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa.

Această unitate de asistenţă socială, cu o capacitate de 60 locuri, furnizează beneficiarilor institutionalizaţi servicii sociale: găzduire, îngrijire personală, integrare-reintegrare socială, protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării pentru persoane adulte cu handicap şi a fost preluat în structura DGASPC Dâmboviţa la data de 01.05.2009, conform H.C.J. nr. 70/2009.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa a fost cuprins într-un amplu program de reabilitare şi reamenajare. Lucrările s-au desfăşurat pe o perioadă de 9 luni, din luna februarie şi până în prezent.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 445 din 5 mai 2011 s-a aprobat suma de 3.029 mii lei pentru finanţare prin Ministerul Muncii a lucrărilor de extindere, reparaţii, amenajări şi modernizări la Centrul de Îngrijire şi Asitenţă Pucioasa.

Beneficiarii centrului au fost binecuvântaţi de către reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgoviştei, iar vizita ministrului Muncii şi ministrului Mediului  s-a încheiat cu o conferinţă de presa, unde au fost abordate şi alte subiecte legate de protecţia socială  la nivelul judeţului Dâmboviţa.


Sinteza activitati semestrul I 2012
27.07.2012

Click pentru download comunicat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa a derulat în semestrul I 2012 activităţi conform funcţiilor acesteia, asigurând la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.

Sintetizând activitatea de protecţie a drepturilor copilului în semestrul I 2012, se observă  o  scădere a  numărului copiilor  cu măsură de  protecţie specială. Astfel, la începutul anului 2012, 730 copii beneficiau de măsura de protecţie specială plasament la asistent maternal profesionist, iar la sfârşitul semestrului I 2012, numărul acestora a scăzut la 710, din care 86 copii cu handicap. În ceea ce priveşte copiii cu măsură de protecţie specială plasament familial la ruda/alte persoane, numărul acestora a scăzut de la 487 la 480.

La începutul anului 2012, 153 copii beneficiau de măsura de protecţie specială de tip rezidenţial în cadrul centrelor subordonate DGASPC, iar la sfârşitul semestrului I 2012, numărul acestora a scăzut la 134, din care 55 copii cu handicap.

Pentru a exista o continuitate şi complementaritate în furnizarea serviciilor/prestaţiilor sociale fumizate de către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitatea administrativ teritorială a judeţului, s-a realizat mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat public-privat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Astfel, instituţia noastră a dezvoltat şi dezvoltă în continuare parteneriate cu  Asociatia "Provita Târgovişte 2003" şi Fundaţia "Cara Bella International", în prezent 62 copii /tineri beneficiind de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.  

În semestrul I 2012, s-au înregistrat 209 sesizări scrise sau telefonice privind situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor. În urma a 54 deplasări au fost preluaţi în regim de urgenţă 78 copii, iar în urma a 155 deplasări, nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau s-a oferit consiliere în cadrul centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.

În aceeaşi perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, au fost preluaţi în regim de urgenţă 14 copii părăsiţi în unităţile sanitare, iar pentru cele 105 mame minore înregistrate în semestrul I 2012, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil.

S-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 48 copii şi 29 încredinţări în vederea adopţiei. În ceea ce priveşte încuviinţările de adopţie naţională, s-au realizat 24 pe parcursul semestrului I 2012.

În aceeaşi perioadă au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 51 copii (8 copii din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 17 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 26 din măsura de plasament de tip rezidenţial.

În ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor cu handicap,  în semestrul I 2012 s-a realizat consilierea a 652 persoane cu handicap grav /reprezentanţi legali ai acestora, pentru a opta între angajarea unui asistent personal şi plata unei indemnizaţii lunare de la primaria de domiciliu. Din aceştia, 162 (25%) au optat pentru angajarea unui asistent personal şi 490 au optat pentru primire indemnizaţie de îngrijire de la primăria de domiciliu. S-a realizat evaluarea abilităţilor de angajare a persoanelor cu handicap cu capacitate de munca păstrată, consilierea şi medierea angajării pentru 150 persoane cu handicap.

În ianuarie 2012, în colaborare cu AJOFM Dâmboviţa, a fost organizată o bursă a locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, la care au participat 30 persoane cu handicap din judeţ şi 10 angajatori, iar începând cu luna mai 2012, 8 persoane cu handicap au fost angajate în cadrul microfermei de la Comişani a Asociaţiei Poţi şi tu!

S-a efectuat evaluarea/reevaluarea dosarelor persoanelor solicitante, verificarea documentelor şi programarea acestora pentru pentru a se prezenta la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dambovita. În semestrul I 2012 au fost evaluate 2451 persoane la sediu (din care 686 dosare noi şi 1765 revizuiri) şi 113 persoane nedeplasabile la domiciliu.

S-a asigurat asistenţă profesională persoanelor cu handicap pentru a beneficia de drepturile şi facilităţile legale şi s-au  întocmit documentaţiile de plată pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare. La sfârşitul semestrului I 2012, numărul persoanelor cu handicap aflate în plată a fost de 13968. Dintre aceştia, 12850 sunt adulţi şi 1118 sunt copii.

  SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PARTENERIATE ÎN PROIECTE

Proiectele cu finanţare din fonduri structurale depuse de DGASPC la ADR Sud-Muntenia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor social în primul semestru al anului 2012 se află in diferite stadii de derulare dupa cum urmează:

 • Proiectul  Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter "Centru Social               Găeşti” se află în faza de evaluare a ofertelor pentru lucrări de construcţie;
 • Proiectul Centrul social multifuncţional de resurse si servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte” se află în etapa de demarare a procedurilor pentru achiziţia publică de lucrări;
 • Proiectul privind Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui” se află în faza precontractuala de evaluare a proiectului tehnic.

Proiectul cu finanatare din fonduri guvernamentale pentru care s-a aprobat prin Hotărâre de Guvern suma de 3.029 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere, construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări la “Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa”, în baza prevederilor OUG 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului Naţional de Solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.366/2001, se află în curs de desfăşurare, lucrările fiind recepţionate şi decontate în proporţie de peste 75%.
Proiectele depuse la Agenţia Fondului de Mediu în cadrul programului „Casa Verde” se află în evaluare pentru montarea de panouri solare la trei obiective administrate de DGASPC, respectiv  Centrul de Servicii Sociale Găeşti, Centrul de Servicii Sociale Floarea Speranţei Pucioasa şi Centrul de Servicii Sociale Târgovişte, proiecte care însumează 822.239 lei.
Proiecte în parteneriat/colaborare:

 • « Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte », obiectiv de construcţie şi dotare in valoare de 250.000 euro, proiect pentru care partenerul nostru Fundaţia SERA România execută lucrările de construcţie care se vor finaliza la sfarsitul lunii septembrie 2012.

« Prevenirea sarcinii nedorite » proiect in parteneriat cu Fundatia SERA Romania ce   s-a concretizat prin punerea la dispozitia DGASPC a unui autoturism Dacia Logan, si prin care in cursul Semestrului I al anului 2012 s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului şi a reducerii perioadei de institutionalizare, prin identificarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. Astfel, în semestrul I 2012 au fost consiliate 251 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, din care 51 au beneficiat de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

 • « Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii » proiect finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului economic european şi implementat în colaborare cu Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa. În cadrul acestui proiect s-a  înfiinţat la nivelul DGASPC  « Echipa Mobilă » pentru copii cu dizabilităţi, prin intermediul careia s-a continuat  crearea şi dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă, unul din obiectivele majore ale direcţiei.
 • «  Femei pentru femei – program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter » cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect în care alături de Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) şi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului Dâmboviţa contribuie în mod concret  prin facilitarea comunicarii echipei RAA cu autorităţile publice de la nivelu judeţului, care vor dori să participe la selecţia şi formarea femeilor în ocupaţia de bonă sau baby-sitter, pentru care în acest moment se primesc dosare.
 • « Parteneriate active pentru promovarea economiei sociale » cu finanţare din programul  Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect ce are ca obiectiv general  dezvoltarea unor modele de economie socială în Bucureşti şi judeţele Arad, Cluj şi Dâmboviţa, proiect în care suntem parteneri alaturi de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor. Acesta reprezintă unul din proiectele care contribuie la integrarea socio- profesionala a tinerilor cu vârsta peste 18-26 ani, care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului, un obiectiv prioritar de dezvoltare a serviciilor de ocupare pentru membrii grupurilor vulnerabile.

Un deceniu si jumatate de istorie in domeniul Protectiei Copilului si al Asistentei Sociale
14.06.2012

Click pentru download comunicat

Anul 2012 reprezintă pentru specialiştii care activează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), împlinirea a 15 ani de când a fost constituit printr-un act oficial “serviciul public specializat pentru protecţia copilului”.

Cu această ocazie, DGASPC Prahova şi-a asumat rolul de gazdă, organizând în perioada 13-15 iunie 2012 o manifestare aniversară, la care participă reprezentanţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din întreaga ţară.

La nivelul judeţului nostru, începând cu data de 16 iulie 1997 s-a  înfiinţat Direcţia judeţeană pentru protecţia drepturilor copilului Dâmboviţa, prin hotărârea Consiliului Judeţean. În perioada 1997-2004 s-au produs schimbări semnificative ale calităţii serviciilor oferite beneficiarilor de către acest Serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţului Dâmboviţa, restructurându-se centrele de plasament  de mare capacitate existente, dezvoltându-se servicii noi de tip familial,  formându-se profesionişti în meseriile proprii îngrijirii copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Dâmboviţa s-a înfiinţat în luna iulie 2004, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială.
Scopul activităţii noii instituţii îl constituie aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate la nevoie.

În anii care au urmat, reforma în domeniul asistenţei sociale a continuat prin restructurarea şi închiderea unor servicii rezidenţiale de mare capacitate şi dezvoltarea de servicii alternative, pe model familial, destinate copiilor, tinerilor, persoanelor cu handicap.

Astfel, în structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, precum si servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe de servicii  în principalele oraşe ale judeţului.

În prezent, 704 copii beneficiază de măsura de protecţie specială plasament la asistent maternal profesionist şi 471 copii se află în plasament la rude/alte familii sau tutele.

În cadrul Complexelor de Servicii Sociale, 198 copii/tineri beneficiază de servicii de tip rezidenţial, iar în cadrul Centrelor de Servicii Comunitare subordonate DGASPC Dâmboviţa, 171 adulţi cu handicap beneficiază de servicii specializate.

Principalul obiectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovita este continuarea aplicării reformelor în domeniul  protecţiei drepturilor copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate, aşa cum au fost specificate şi în Strategia judeţeană de asistenţă socială 2008-2013.


Ziua Mondiala Impotriva Exploatarii prin Munca a Copilului
12.06.2012

Click pentru download comunicat

Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copilului 12 iunie, stabilită în anul 2002 de către Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva, reprezintă un prilej pentru a trage un semnal general de alarmă cu privire la necesitatea eradicării acestui fenomen la nivel mondial.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa) întreprinde acţiuni la nivel judeţean pentru combaterea exploatării prin muncă a copiilor, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii nonguvernamentale de la nivel judeţean.

Pentru a marca această zi, a fost organizată astăzi, 12 iunie 2012, o întâlnire de lucru, la care au participat reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa (Complexul de Servicii Sociale “Floare de Colţ”) şi ai Organizaţiei Salvaţi Copiii.

În cadul acestui grup de lucru a fost dezbatută problematica copilului abuzat economic şi a fost conturat profilul copilului explotat economic. Aceşti copii provin din familii numeroase, cu situaţie socio-economică dificilă şi nivel educaţional scăzut. Relaţiile din familie sunt marcate de grija pentru supravieţuire şi de mentalitatea conform căreia copiii trebuie să contribuie şi ei prin muncă la depăşirea dificultăţilor economice.

Tot astăzi a avut loc o campanie de sensibilizare a asistenţilor maternali profesionişti, prin oferirea de informaţii referitoare la dezvoltarea fizică, starea de sănătate şi cerinţele educaţionale ale acestor copii, consecinţele sociale şi legale (legislaţia specifică) ale exploatării copiilor prin cerşit şi, pe de alta parte, implicare activă a acestora şi nu numai în protecţia copiilor, prin sesizarea autorităţilor privind cazurile de copii obligaţi să cerşească.

De asemenea, a fost menţionat şi programul “A Doua Şansă” derulat de  către  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii, program care oferă acestor copii şansa de a-şi relua cursurile şcolare şi de a –şi transforma visele în realitate.


Inapoi 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 44 Inainte

Pagina: 34 of 44

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy