Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Comunicate de presa

Serviciul Interventie in regim de urgenta si Telefonul Copilului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita - statistica
15.07.2009

Click pentru download comunicat

         Serviciul Intervenţie în regim de urgenţă şi Telefonul Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa este un serviciu permanent şi are următoarele atribuţii: primeşte semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, asigură consiliere telefonică în aceste situaţii şi intervine prompt în cazurile urgente, prin intermediul unei echipe mobile.

         In perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2009, s-au preluat un număr de 448 de apeluri telefonice, din care 216 au fost mute/greşite, iar pentru 232 dintre acestea, s-au întocmit fişe de convorbire telefonică.

         In urma fişelor de convorbire telefonică şi a sesizărilor scrise, echipa mobilă s-a deplasat în teren pentru 141 de cazuri în vederea evaluării situaţilor de risc. In 96 deplasări nu s-a impus adoptarea unei măsuri de protecţie, situaţia copiilor rămânând în atenţia Autorităţii Publice Locale în vederea monitorizării şi a întocmirii planului de servicii, iar în 45 dintre deplasări a fost necesară adoptarea unei măsuri de protecţie specială.

         In urma evaluării au fost preluaţi în regim de urgenţă 93 de copii (44 băieţi şi 49 fete), care au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti (52), Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi Exploatat Târgovişte (20), Complexul de Servicii Sociale Moreni – Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii (9), Complexul de Servicii Sociale – Centru Maternal „Casa Soarelui” (2) şi rude până la gradul IV (10).
Tot în această perioadă, au fost părăsiţi în spitalele din judeţ un număr de 22 copii. Pentru 19 copii (8 fete şi 11 băieţi) a fost stabilită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist.

         In urma consilierii şi a demersurilor efectuate, 3 dintre copiii părăsiţi în spital au fost reintegraţi în familiile naturale.

Deschidere "Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie" -Proiect Phare 310 DB.
01.07.2009

Click pentru download comunicat

       Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa are plăcerea de a  anunţa deschiderea ,,Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie” -proiect Phare 310 DB.

       Proiectul a fost derulat in colaborare cu ,,Asociatia Targovişte spre Europa”, iar finanţarea   a fost asigurată de Comunitatea Europeană în cofinanţare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului asigura finanţarea necesară funcţionării centrului timp de trei ani.
Beneficiarii acestui centru sunt persoanele victime ale violentei in familie si copiii aflati in ingrijirea lor, care au domiciliul în judeţul Dâmboviţa.

       Activităţile specifice vizează recuperarea/reabilitarea victimelor violenţei în familie, a problemelor de natură socială care sunt asociate cu fenomenul violenţei domestice, cât şI a aspectelor psihologice şi juridice, centrul propunându-şi să răspundă nevoilor victimelor violenţei în familie şi copiilor pe care acestea îi au în îngrijire, prin servicii de consiliere socială, psihologică şi juridică şi cel mai important, prin asigurarea stării de confort emoţional necesar unui nou început.

Comunicat de presa - AMP
14.06.2009

Click pentru download comunicat

       In cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, plasarea copiilor la AMP se face ţinându-se cont de numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan în plasament, număr menţionat în atestatul de AMP (excepţie făcând  art.60 alin.3 pct.b din Legea 272/2004 şi art.7 alin.3 din HG 679/2003)

       Recomandările se fac întotdeauna având în vedere nevoile copilului, de creştere, dezvoltare, educare, socializare, dizabilitate etc. şi în conformitate cu prevederile S.M.O. prevăzute de Ordinul 35/2003 (6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11), iar mutarea copilului, înainte de modificarea/schimbarea măsurii de protecăie se realizează parcurgând procesul de potrivire conform S.M.O. prevăzute de Ordinul 35/2003, iar în cazul plasării copiilor în regim de urgenţă se procedează întotdeauna la consiliere psihologică a copilului, alături de potrivirea teoretică.

       Rapoartele de verificare şi evaluare a situaţiei copilului se întocmesc bilunar la domiciliul AMP pe baza constatărilor responsabilului de caz, dar şi pe baza discuţiilor cu AMP şi cu copilul, ocazie cu care AMP este ascultat cu privire la toate aspectele ce vizează copilul pe care îl are în plasament.

       Deoarece nevoile instituţiei, implicit ale Serviciului de tip familial – Asistenţă maternală, s-au schimbat, aşa cum a fost specificat şi în obiectivele pentru anul 2009 este necesară plasarea a doi copii la AMP. Atestatul eliberat specifică plasamentul pentru 1 sau 2 copii. 

       Cei 175 AMP cu un singur copil în plasament au fost invitaţi să participe la discuţii privind plasamentul celui de-al doilea copil. Până în prezent la întâlniri au participat 86 AMP. Din cei 86 copii, 36 sunt sănătoşi, 22 au handicap grav, 11 handicap mediu, 12 handicap accentuat, 1 sindrom hiperkinetic (fără certificat), 1 ADHD, 3 tulburări de comportament. In urma discuţiilor s-a propus pentru 62 AMP plasamentul celui de-al doilea copil. In cazul a 15 copii cu handicap grav s-a propus reevaluarea stării de sănătate şi se va analiza ulterior  dacă starea de sănătate a copilului permite plasarea celui de-al doilea copil. Din cei 86 AMP doar 5 au refuzat plasamentul celui de-al doilea copil, deşi atestatul a fost emis pentru 1 sau 2 copii. Trei AMP au dosare de pensionare în curs de finalizare.


12 Iunie – ZIUA MONDIALA IMPOTRIVA EXPLOATARII PRIN MUNCA A COPILULUI
12.06.2009

Click pentru download comunicat

     Ziua de 12 iunie a fost declarată Ziua Mondială Impotriva Exploatării prin Muncă a Copilului în anul 2002, de către Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva, în scopul de a atrage atenţia lumii întregi asupra necesităţii  de a eradica exploatarea prin muncă a copiilor sub toate formele ei.

     Exploatarea prin munca a copiilor este una din cele mai grave forme de abuz, iar consecinţele acesteia se manifestă imediat sau pe termen lung: accidente, boli grave, abandon şcolar, analfabetism, şanse anulate la o viaţă decentă, etc.

     Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa întreprinde acţiuni la nivel judeţean pentru combaterea fenomenului prin intermediul echipelor intersectoriale locale formate din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, Inspectoratul {colar Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, acordându-se o atenţie sporită eradicării exploatării copilului prin muncă.

     Sunt considerate periculoase pentru minori toate activităţile care prin natura lor au efecte negative asupra sănătăţii fizice sau mentale a copilului şi a dezvoltării morale a acestuia. Este considerată orice formă de muncă, aceea prin care copilul este împiedicat să urmeze în mod normal cursurile şcolare. De asemenea, este interzisă orice formă de sclavie cu minori sau practici similare.  Lista cuprinzând tipurile de munci periculoase pentru copii este examinată periodic de către Comitetul naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi este aprobată prin Hotărâre de Guvern.

     Toate cazurile de copii implicaţi în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci intolerabile şi munci periculoase ar trebui sesizate  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care le evaluează prin compartimentele de specialitate, în vederea luării măsurilor care se impun şi oferirii serviciilor necesare pentru copii şi familiile acestora, în baza unui plan de reabilitare şi/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protecţie.

     La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa au fost înregistrate 8 cazuri confirmate de exploatare prin muncă în anul 2008 şi 4 cazuri de copii exploataţi prin muncă în perioada ianuarie- iunie 2009.


5 Iunie – ZIUA IMPOTRIVA VIOLENTEI ASUPRA COPILULUI IN ROMÂNIA
05.06.2009

Click pentru download comunicat

     Din 2006, la iniţiativa Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Parlamentul României a consacrat ziua de 5 iunie ca “Ziua împotriva violenţei asupra copilului”.

     Legea 272/2004 interzice aplicarea oricăror pedepse fizice şi tratamente umilitoare aplicate copilului. În acest fel, România – ţară semnatară a Convenţiei ONU, a devenit cea de a 13-a ţară (din cele 22 din întreaga lume) în care este interzisă prin lege violenţa împotriva copilului în familie şi în afara mediului familial.

     Acest lucru nu este însă suficient pentru schimbarea mentalităţii şi practicilor abuzive de educaţie a copilului. Nu ne rămâne decât să privim cu atenţie în jur: pe stradă, în parc, în locurile de joacă, la vecini, la şcoală. O să constatăm că  violenţa, în toate formele sale, este ceva prezent şi chiar considerat normal. Expunerea la violenţă poate avea efecte semnificative asupra copiilor pe parcursul dezvoltării lor şi influenţează modul în care aceştia îşi vor forma relaţiile cu cei din jur atât în copilărie cât şi ca adulţi.

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa, fac un apel pentru sensibilizarea autorităţilor, instituţiilor şi opiniei publice în vederea promovării şi adoptării unor metode pozitive de educare a copiilor în familie şi în şcoală, sesizarea sistemului instituţional de protecţie a copilului şi a familiei, în momentul constatării actelor de violenţă, asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv a protecţiei acestuia împotriva violenţelor de orice fel.


Inapoi 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Inainte

Pagina: 57 of 58

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy