Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Sărbătoarea Sfântului Andrei la CSC Sfântul Andrei Gura Ocniței
29.11.2019

Click pentru download comunicat

     Cu ocazia "Sfântului Andrei", beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei” Gura Ocniței, au sărbătorit ziua centrului, care poartă cu mândrie numele ocrotitorului neamului românesc ,,cel dintâi chemat”, celebrat în fiecare an în data de 30 noiembrie.

      În această zi specială, un sobor de preoți a realizat un Tedeum de mulțumire, binecuvântând atât Locuințele Protejate cât și Centru de Zi ,,Anca”, după care, beneficiarii sprijiniți de salariați, au susținut un frumos program artistic, apreciat de toți cei prezenți.

       În încheiere, toate persoanele cu dizabilități din cadrul centrului au primit cadouri, cu sprijinul Parohiei Gura Ocniței, Parohiei Sfântul Nifon Târgoviște, Parohiei Ochiuri, Primăriei Gura Ocniței și Primăriei Răzvad.

       Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei” Gura Ocniței oferă servicii specializate pentru persoane adulte cu dizabilități, în cadrul celor patru locuințe protejate, cu o capacitate totală de 33 locuri, respectiv găzduire de tip familial în sistem protejat, precum și asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome și active.  

       De asemenea, în cadrul Centrului de zi ,,Anca” cu o capacitate de 20 de locuri, sunt furnizate servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, precum și beneficiarilor serviciului Locuințe Protejate (consiliere, recuperare, activități de petrecere a timpului liber, activități de socializare, etc.).


„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită „Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”, iar în data de 25 noiembrie este celebrată „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor”.
18.11.2019

Click pentru download comunicat

19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor

20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
25 Noiembrie-Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, iar în data de 25 noiembrie este celebrată „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor”.

Pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la importanța acestor zile, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa) participă alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte şi alte instituţii din judeţ, la “MARŞUL DE PROTEST ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI”, care a fost organizat în acest an în data de 18 noiembrie 2019.

Această acţiune reprezintă o modalitate, prin care instituțiile partenere de la nivel local doresc să atragă atenţia asupra faptului că prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

 În România, drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii 272/2004 republicată și actualizată, o lege aliniată la acquis-ul comunitar, în concordanţă cu convenţiile internaţionale în domeniu, iar principalul act legislativ care face referire la prevenirea și combaterea violenței domestice este Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată și completată.

Deși există un cadru legal care reglementează promovarea și respectarea drepturilor copilului și combaterea violenței domestice, iar încalcarea acestor drepturi este aspru pedepsita de lege, încă există numeroase cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului, violență domestică, iar o parte dintre acestea nu sunt sesizate autorităților.

În anul 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa a înregistrat 700 sesizări scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, care au fost analizate și evaluate. Dintre acestea, 259 cazuri au fost confirmate (7 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 40 abuz emoţional, 8 abuz sexual, 21 exploatare prin muncă, 13 exploatare sexuală şi 170 cazuri de neglijare în familie).

În ceea ce priveşte serviciile oferite, 102 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 157 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 259 copii, 181 au domiciliul în mediul rural şi 78 în mediul urban.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că violenţa împotriva copiilor şi a femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului.

 În structura D.G.A.S.P.C. Dâmbovița funcționează Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, precum și alte servicii de consiliere și monitorizare pentru victimele violenței domestice, care au domiciliul în județul Dâmbovița.

De la începutul anului 2019, Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a furnizat servicii pentru un număr de 37 beneficiari (12 femei şi 25 copii).

De asemenea, DGASPC Dâmbovița raportează trimestrial către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, datele statistice privind cazurile de violență în familie la nivel de județ (pentru care au fost oferite servicii de către DGASPC Dâmbovița și DAS Târgoviște). La nivelul anului 2019 au fost raportate 349 cazuri de victime ale violenței în familie (293 copii și 56 adulți) și 251 cazuri agresori.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat încheiat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice –”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice.

 În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița, începând cu luna martie 2020, vă funcționa o “Locuință protejată“, care va oferi servicii specializate și va găzdui 6 beneficiare/an, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport pentru minim 14 beneficiare/an și un cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice, care va oferi servicii specializate pentru minim 34 beneficiare/an, iar la această dată se realizează identificarea persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă al proiectului.

În cadrul serviciilor care vor fi înfiinţate prin proiect, victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: cazare, consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională, care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrii sociale, în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic). 

Celebrarea acestor zile reprezintă o ocazie să reamintim că multe acte de violență au loc în spatele uşilor închise și rămân necunoscute, iar unele sunt chiar tolerate, astfel că este datoria noastră să îndrumăm victimele violenței domestice către instituțiile cu atribuții în domeniu, pentru a primi sprijinul de care au nevoie.


Conferința de lansare a proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, 22 octombrie 2019 – București
24.10.2019

Click pentru download comunicat

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a lansat în data de 22 octombrie 2019, în cadrul unei conferințe naționale, proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod smis 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și implementat de ANPDCA în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect beneficiarul poate fi contactat la tel. 021 310 07 89 sau e-mail: office@anpfdc.ro.


Vouchere achiziționare dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilitati
18.10.2019

Click pentru download comunicat

În cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), persoanele cu dizabilități pot beneficia de vouchere nominale, în valoare de 23.000 de lei, cu care pot achiziționa dispozitive și tehnologii asistive, care să le ajute să se încadreze pe piața muncii.

        Pot beneficia de vouchere persoanele adulte cu dizabilități, având capacitate de muncă, înregistrate la Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), ca fiind în căutarea unui loc de muncă sau ca beneficiare de servicii de consiliere, mediere și orientare pe piața muncii.

        Procedura de obținere a voucherului este următoarea:

 1. Persoana cu dizabilități se adresează AJOFM Dâmbovița pentru a obține Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordate de către AJOFM, însoţit de planul individual.
 2. Persoana cu dizabilități depune la DGASPC Dâmbovița un dosar cu următoarele documente:
 3. a) cererea pentru acordarea voucherului (disponibilă și pe site-ul www.dgaspcdb.ro);
 4. b) certificatul de încadrare în grad de handicap şi anexa acestuia (copie);
 5. c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (disponibilă și pe site-ul dgaspcdb.ro);
 6. d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM Dâmbovița în condiţiile legii, stabilit în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual întocmit (copie);
 7. e) angajamentul persoanei cu dizabilităţi, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligaţia de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja şi de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfacţiei beneficiarului (disponibil și pe site-ul www.dgaspcdb.ro);
 8. f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilităţi la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

       Persoanele cu dizabilități interesate se pot adresa și direct DGASPC Dâmbovița și pot depune un dosar cu documentele prevazute la punctele a), b), c) și e), care se completează cu un formular privind acordul persoanei cu dizabilităţi de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere. Formularul prevăzut cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

      Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces - prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro. Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.


„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169
08.10.2019

Click pentru download comunicat

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

 

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget național și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 021 310 07 89, e-mail: office@anpfdc.ro.


Inapoi 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 47 Inainte

Pagina: 7 of 47

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy