Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

  • Tel. Copii - 0245 217686
  • Tel. Copii - 0245 614615
  • Tel. Adulti - 0245 611915
  • Fax. Copii - 0245 614623
  • Email: dgaspcdb@yahoo.com
  • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
30.09.2019

Click pentru download comunicat

Începând cu anul 1990, la iniţiativa Organizației Națiunilor Unite (ONU), în data de 1 octombrie este sărbătorită Ziua Internațională a persoanelor în vârstă, în semn de recunoaștere a contribuției acestora la dezvoltarea societăţii, precum şi în vederea acordării unei atenții sporite nevoilor speciale și problemelor cu care se confruntă persoanele în vârstă.

Ca în fiecare an, beneficiarii vârstnici cu dizabilități sunt sărbătoriți şi în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Cu această ocazie, reprezentanți de la Centrul cultural din cadrul Primăriei Pucioasa, au susținut în data de 1 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, un program de cântece, poezii și dansuri, intitulat "Bucurii şi amintiri într-o zi aurie de toamnă".

Beneficiarii centrului, cu o capacitate de 50 persoane, vor sărbători şi cu mese festive, iar ziua se va încheia cu audiții muzicale.

Trebuie să conştientizăm însă că sunt şi persoane vârstnice care din lipsa suportului familial, a resurselor economice sau datorită problemelor de sănătate sunt supuse riscului excluziunii sociale şi au nevoie de sprijinul nostru dar şi de servicii de asistență socială. Astfel, de la începutul anului 2019, Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate, din subordinea Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a înregistrat și evaluat un număr de  58  solicitări de la persoane de peste 65 ani, sau de la familiile acestora. Vârstnicii au fost consiliați și sprijiniți pentru accesarea serviciilor sociale oferite la nivel local sau pentru admiterea într-un centru public sau privat, în vederea depăşirii situaţiei de dificultate.

Urăm tuturor persoanelor vârstnice viaţă lungă şi fericită alături de cei dragi!


Informare privind proiectul “Venus- Împreună pentru o viață în siguranță!”
20.06.2019

Click pentru download comunicat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, implementează în calitate de partener, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale.

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinantat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Acesta are o durata de implementare de 48 de luni, începând cu 04.03.2019.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup. Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.43 lei.

Cererea de finanțare a fost semnată în data de 04.03.2019, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 43/24.04.2019, a fost aprobată implementarea și finanțarea proiectului ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, la nivelul județului Dâmbovița.


ZIUA NAȚIONALĂ PENTRU ADOPȚIE
02.06.2019

Click pentru download comunicat

Începând cu anul 2014, data de 2 iunie a fost declarată prin lege “Ziua Națională pentru Adopție”, având ca scop promovarea acestui subiect la nivel local și național.

Adopția reprezintă o șansă pentru copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă. Astfel, pentru a marca această zi, în cadrul unui parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), Alianța România fără Orfani (ARFO) și Colegiul Național al Asistenților Sociali - Sucursala teritorială Dâmbovița, în Parcul Chindia din Târgoviște (zona ruine), se vor desfășura, duminică 2 iunie 2019, activități de sensibilizare cu privire la dreptul oricărui copil de a crește într-o familie. 

Voluntari și reprezentanți ai partenerilor, vor organiza ateliere de jocuri, desene, origami, între orele 10.00-18.00, în funcție de condițiile meteo, la care pot participa familii împreună cu copiii.

DGASPC Dâmbovița, are în evidență la această dată, 62 copii cu deschidere procedură de adopție valabilă, iar pe rolul instanței se află 37 cazuri având ca obiect deschiderea procedurii de adopție.

În ceea ce privește familiile care doresc să adopte, în evidența instituției se află la această dată 58 familii atestate, iar 14 familii se află în evaluare, în vederea obținerii atestatului de familie aptă să adopte.

De la începutul anului 2019 s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 21 copii, 13 încredinţări în vederea adopţiei și 2 încuviinţări de adopţie naţională. În potrivire practică se află la această dată 11 copii, dintre care 6 au fost identificați de familiile adoptatoare după vizualizarea secțiunii distincte a profilelor copiilor clasificați greu adoptabili, din cadrul Registrului Național de Adopție.

Activitățile derulate de către organizațiile implicate, Alianța România fără Orfani, Colegiul Național al Asistenților Sociali - Sucursala teritorială Dâmbovița și DGASPC Dâmbovița, au ca scop mobilizarea societății înspre manifestarea sprijinului față de copiii aflați în dificultate.

La mulți ani tuturor copiilor, precum și familiilor care au adoptat sau urmează să adopte copii!


Stadiul implementării proiectului cu finanțare externă: „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
29.05.2019

Click pentru download comunicat

Stadiul implementării proiectului cu finanțare externă :

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Proiect: „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Contract: POCU/480/4/19/127169 ID My SMIS 127169

Axa prioritară 4: „Incluziune socială și combaterea sărăciei”

Prioritate de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița) este partener, este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Obiective specifice (OS):

4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Contractul de finanțare depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, semnat în data de 8 noiembrie 2018, este considerat o reușită, având în vedere atât îndeplinirea condițiilor și procedurilor desfășurate în etapa de depunere a Cererii de finanțare, cât și ulterior în implementarea activităților privind reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții și prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Proiectul considerat o premieră, atât în ce privește dimensiunea fondurilor europene atrase într-un astfel de exercițiu financiar, cât și prin amploarea sa, fiind primul parteneriat care include toate instituțiile de la nivel local, dintr-un domeniu de activitate, se desfășoară conform programului aprobat, urmărindu-se realizarea indicatorilor prognozați.

Concret, la nivelul județului Dâmbovița în perioada 01.01.2019 până în prezent, DGASPC Dâmbovița a încheiat contracte individuale de muncă pe durată determinată cu 7 asistenți maternali profesioniști, urmând ca până la sfârșitului anului curent numărul acestora să fie de minim 10.

În evidența DGASPC Dâmbovița se află 40 de cereri ale persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat 23 de atestate de asistenți maternali profesioniști pentru solicitanții care au îndeplinit condițiile impuse de H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.

DGASPC Dâmbovița continuă procesul de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Din punct de vedere al sumelor solicitate și rambursate, până în prezent județul Dâmbovița a primit suma de 31.413.610,08 lei din totalul de 46.281.054,73 lei cheltuieli eligibile angajate pe perioada proiectului.


Ziua Internationala a Copilului 2019
28.05.2019

Click pentru download comunicat

Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului - 1 iunie, sunt sărbătoriți și copiii care beneficiază de măsură de protecție specială.

Programul manifestărilor organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Copilului Dâmbovița a debutat marți, 28 mai 2019, la Teatrul "Tony Bulandra" din Târgoviște, cu un spectacol caritabil, oferit copiilor cu măsură de protecție specială, de către Trupa "Ceata lui Zâmbilici".

La eveniment, alături de copii, au fost prezenți președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, secretarul județului- Ivan Vasile Ivanoff, directorul general DGASPC Dâmbovița- Cristiana Bucur, directorul general adjunct economic DGASPC Dâmbovița-Iamandi Katalin, reprezentanți ai presei locale și angajați din cadrul DGASPC Dâmbovița.

Trupa "Ceata lui Zâmbilici" a oferit un cadou deosebit copiilor prezenți la eveniment, printr-un spectacol de teatru şi muzică, jocuri şi multe alte surprize.

Sala de spectacole a fost pusă la dispoziție gratuit de către conducerea Teatrului "Tony Bulandra"din Târgoviște, iar pe scenă, alături de Trupa "Ceata lui Zâmbilici" au urcat și copii cu măsură de protecție specială, care și-au prezentat povestea.

Copiii prezenți în sală, aflați în plasament la asistent maternal profesionist, au primit și cadouri surpriză, cu sprijinul Asociaței Județene a Asistenților Sociali Profesioniști Dâmbovița.

De asemenea, în toate centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Dâmbovița, copiii sărbătoresc în această perioadă Ziua Internaţională a Copilului, participând la jocuri, concursuri și se bucură de cadouri, cu sprijinul sponsorilor.

 La mulți ani tuturor copiilor!


Inapoi 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 47 Inainte

Pagina: 8 of 47

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy