Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Conferința de promovare a activităților derulate în cadrul Serviciului de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap.
24.03.2017

Click pentru download comunicat

În data de 24.03.2017, la sediul din Târgovişte, str. Maior Brezişeanu Eugen, nr. 25, a avut loc conferința de promovare a activităților derulate în cadrul Serviciului de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap.
Serviciul funcționează din luna august 2015, ca urmare a finalizării proiectului din fonduri structurale “Centrul social multifuncţional de resurse si servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte”.
Astfel, cu sprijinul reprezentanților presei locale, s-a dorit informarea persoanelor interesate din județul Dâmbovița, privind posibilitatea accesării serviciilor specializate de recuperare și reabilitare pentru persoane cu dizabilități neuromotorii.
La acțiune au participat Cristiana Bucur, director general DGASPC Dâmbovița, Dinu Doinița, director general adjunct DGASPC Dâmbovița, Isabela Savu, șef serviciu și reprezentanți ai presei locale.
Acțiunea a debutat cu prezentarea serviciilor oferite și a continuat cu vizitarea cabinetelor și discuții cu personalul de specialitate și beneficiarii prezenți.

Servicii oferite
Serviciul asigură accesul beneficiarilor la servicii socio-medicale specializate de tipul:

 • consultaţii medicale de specialitate;
 • evaluarea complexă a statusului funcţional şi a potenţialului de recuperare neuromotorie;
 • supravegherea stării de sănătate;
 • proceduri specifice de recuperare şi reabilitare neuromotorie: electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, balneoterapie, masaj manual;
 • kinetoterapie şi reeducare motorie;
 • sprijin şi consiliere psihologică;
 • informare, consiliere şi mediere socială.

 
Grup țintă:
Serviciul are un grup ţintă reprezentat de persoane cu handicap cu măsură de protecţie stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dâmboviţa sau de altă Comisie judeţeană/sector, în condiţiile legii, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Dâmboviţa şi care prezintă următoarele afecţiuni:

 • afecţiuni reumatismale inflamatorii cronice;
 • afecţiuni reumatismale degenerative cu diverse localizări în stadiile preartrozice sau de artroze constituite – compensate sau decompensate;
 • afecţiuni reumatismale abarticulare;
 • sechele postraumatice ale membrelor : musculare, articulare sau vasculo-trofice;
 • afecţiuni neurologice periferice;
 • afecţiuni ale sistemului nervos central.

Criterii de eligibilitate
   Pentru admiterea în cadrul Serviciului de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie persoană cu handicap, calitate atestată prin Certificatul de încadrare în grad de handicap aflat în perioada de valabilitate la data depunerii cererii;
 • persoana cu handicap să aibă domiciliul sau reşedinţa în judeţul Dâmboviţa;
 • programul individual de reabilitare şi reintegrare socială al persoanei cu handicap să prevadă acţiuni medicale de recuperare şi/sau servicii sociale de recuperare/reabilitare neuromotorie în regim de zi;
 • persoana cu handicap să aibă stabilită o măsură de protecţie specială într-un centru furnizor de servicii de recuperare şi reabilitare neuromotorie în regim de zi, în condiţiile legii;
 • nevoile individuale de recuperare şi reabilitare neuromotorie identificate prin evaluarea iniţială realizată de specialiştii serviciului să poată fi satisfăcute de serviciile furnizate;
 • persoana cu handicap să nu sufere de afecţiuni infecto-contagioase care nu permit intrarea acesteia în colectivitate;
 • persoana cu handicap să nu sufere de alte afecţiuni cronice sau să urmeze tratamente medicale pentru care procedurile de recuperare neuromotorie reprezintă o contraindicaţie;
 • persoana cu handicap să aibă posibilitatea de a-şi asigura transportul la și de la sediul serviciului.

 
Acte necesare pentru admitere

 • cererea persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal (model la sediu sau pe site-ul www.dgaspcdb.ro);
 • copie carte identitate;
 • copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • copie Program individual de reabilitare şi integrare socială, anexă la Certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială, respectiv admiterea într-un centru furnizor de servicii de recuperare neuromotorie în regim de zi;
 • anchetă socială realizată de serviciul public de asistenţă socială al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa persoana cu handicap;
 • adeverinţă de la medicul de familie în evidenţa căruia se află persoana cu handicap cu privire la bolile cronice şi/sau infecto-contagioase cu care persoana se află în evidenţă;
 • fişa de tratamente medicale curente.

Facilități
Serviciul este amenajat şi dotat corespunzător scopului şi funcţiilor sale, astfel încât activităţile să se desfăşoare în condiţii optime pentru beneficiari.
Serviciul dispune de spaţii special amenajate şi adaptate pentru diversele activităţi şi tipuri de terapii oferite: cabinet de consultaţii medicale şi tratament, sală de kinetoterapie, sală de balneoterapie, sală de fizioterapie –electroterapie, magnetoterapie şi ultrasunete, sală de masaj, cabinet de consiliere psiho-socială.

Personal
Serviciul dispune de următoarele categorii de personal de specialitate: medic specialist balneofizioterapie, medic medicină generală, asistenți medicali specialiști fizioterapie/ balneoterapie, kinetoterapeut , asistent social, psiholog, maseur, inspector de specialitate, îngrijitor curățenie, şef centru.

Perioada de furnizare a serviciilor
În cadrul Serviciului de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie, admiterea se face pentru o perioadă determinată, respectiv 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de încă 3 luni, funcție de evoluția procesului individual de recuperare și reabilitare neuromotorie.

Activitate
În perioada septembrie 2015 - martie 2017, un număr de 330 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de evaluare medicală complexă și de recuperare și reabilitare neuromotorie, sub forma unor cure de tratament recuperator cu durata de 10-18 zile (în medie 57 beneficiari/lună), funcție de recomandările medicului specialist balneofizioterapeut, care au inclus ședințe de electroterapie, ultrasunete, magnetoterapie, balneoterapie, masaj, kinetoterapie și reeducare motorie. Beneficiarii au fost incluși și în programe individualizate de sprijin și consiliere psihologică, precum și consiliere socială.


În luna martie, femeile primesc mărţişoare, flori şi multe cadouri și nu trebuie uitate nici doamnele care din diferite motive nu pot avea familia aproape.
03.03.2017

Click pentru download comunicat

În luna martie, femeile primesc mărţişoare, flori şi multe cadouri și nu trebuie uitate nici doamnele care din diferite motive nu pot avea familia aproape.

Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, reprezentată de director general Cristiana Bucur și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, reprezentată de director executiv Constanța Anghel, au organizat în data de 02.03.2017, începând cu ora 10.30, o acțiune destinată beneficiarelor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa și Centrului de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa. În data de 06.03.2017, aceeași activitate se va desfășura și la Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniței.

Acțiunea continuă seria activităților derulate periodic, în cadrul parteneriatului dintre cele două instituții și urmărește să aducă o bucurie celor aproximativ 70 doamne și domnișoare din cadrul centrelor, care sunt tunse și coafate de către tinere cursante, însoțite de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița.


La început de primăvară, copiii au confecționat mărțișoare și felicitări
22.02.2017

Click pentru download comunicat

La început de primăvară, copiii din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colţ” Târgovişte, dar și adulții cu dizabilități de la Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniței și Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa, au confecționat mărțișoare și felicitări, fiind sprijiniți în această activitate de salariații centrelor.  

Beneficiarii sunt încurajați să promoveze tradițiile și să-și dezvolte abilitățile, iar obiectele confecționate de către ei sunt expuse pentru a fi valorificate, în cadrul Târgului de cadouri și mărțișoare, organizat în această perioadă în Piața Tricolorului din Târgoviște. 

Invităm cu drag vizitatorii târgului să aprecieze munca și talentul beneficiarilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și să achiziţioneze un mărţişor unicat, pentru a-l purta sau pentru a-l dărui celor dragi.

O primăvară frumoasă tuturor!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, beneficiarii Direcției Generale de Asitență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, au participat la diferite activități dedicate lor și au primit cadouri cu sprijinul sponsorilor.
23.12.2016

Click pentru download comunicat

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, beneficiarii Direcției Generale de Asitență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, au participat la diferite activități dedicate lor și au primit cadouri cu sprijinul sponsorilor.

Copiii și adulții din cadrul centrelor i-au întâmpinat pe oaspeți cu emoție și bucurie, le-au transmis mulțumiri și i-au încântat oferindu-le un program de poezii, cântece de iarnă și colinde.

Mulțumim cu această ocazie Arhiepiscopiei Târgoviștei, S.C. Falkor SRL, Pam Aly 2007 SRL, Flax Computers SRL, SC Elixdan SRL, Comiga Prod Impex SRL, Panex SRL, Crucea Roșie Dâmbovița, OMV Petrom, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița,

Primăria Gura Ocniței, Chițulescu Prod SRL, Consiliul Județean Dâmbovița, SC Netaxo SRL București, Primăria Târgoviște, Patinoarul Târgoviște, Class Park Targoviste.

Le mulțumim de asemenea copiilor și profesorilor de la școli și licee din județ, care au fost alături de beneficiarii noștri în aceste zile, persoanelor fizice care au oferit cadouri, precum și salariaților instituției.

Menționăm că lista sponsorilor este deschisă, urmând să fie oferite și alte surprize în următoarele zile.


Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului -Dâmbovița au venit colindători
22.12.2016

Click pentru download comunicat

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului -Dâmbovița au venit colindători, școlari și preșcolari din Târgoviște, care ne-au încântat cu urările și spectacolul oferit.

Au fost prezenti, elevi și profesori de la Școlile Paul Bănică, Vasile Cârlova, Școala Alexandru Brătescu Voinești, Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Școala Matei Basarab, Școala Mihai Viteazul, Școala Postliceală Sanitară Carol Davila din Târgoviște, precum și reprezentanți ai unor asociații și fundații.

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului -Dâmbovița au fost oferite daruri colindătorilor.

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului -Dâmbovița dorește să mulțumească pe această cale, tuturor persoanelor care au venit să transmită gândurile bune si urările specifice acestei perioade și urează de asemenea, Sărbători fericite și La multi ani!


Inapoi 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 38 Inainte

Pagina: 9 of 38

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy