Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati Proiecte

Proiectul ”Înființarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
06.02.2024

Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități din sistemul de protecție socială vor fi îmbunătățite, prin înființarea unui centru nou și prin asigurarea dotărilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Înființarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris”, care va funcționa în structura instituției. Proiectul este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență/Componenta C13: Reforme Sociale, Investiția 2/Apel competitiv/Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. Sesiunea 2 - PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 396, conform contractului de finanțare nr. MMSS 54/08.01.2024.

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu prevenirea instituționalizării/reinstituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a acestora prin dezvoltarea de servicii de sprijin pentru viață independentă.

Scopul proiectului va fi atins prin înființarea unui Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități cu o capacitate de minim 8 beneficiari/zi care va oferi servicii sociale specializate asigurate de specialiști la nivelul standardelor minime de calitate existente, terapii de recuperare în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități.

Obiectivele specifice urmăsresc:

- Înființarea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități cu o suprafață de aproximativ 350 mp.

- Asigurarea activităților specifice tipului de centru de recuperare pentru un număr de minim 8 beneficiari/zi și un număr de minimum de 90 de beneficiari pe perioada de implementare a proiectului.

- Construirea și dotarea centrului cu toate echipamentele necesare desfășurarii activităților.

Valoarea totală a proiectului este de 4 873 952,62 lei, iar acesta va fi implementat până la finalul anului 2025, conform contractului de finanțare semnat în luna ianuarie 2024.

Descarca anuntProiectul ”Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
06.02.2024

Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități din sistemul de protecție socială vor fi îmbunătățite, prin asigurarea dotărilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”, aflat în subordinea instituției. Proiectul este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență/Componenta C13: Reforme Sociale, Investiția 2/Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități -PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 395, conform contractului de finanțare nr. MMSS 28/08.01.2024.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca scop general Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unor dotări specifice, precum mijloc de transport, aparatură tehnologică-electrocasnică, tehnologii de acces, aparatură și echipamente, mobilier, pentru creșterea calității serviciilor furnizate și pentru adecvarea acestor servicii la nevoile individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului individual și restantului funcțional, promovării autonomiei personale ca premisă a unei vieți active și independente, astfel încât să se prevină instituționalizarea persoanei adulte cu dizabilități și creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate.

Valoarea totală a proiectului este de 361 900 lei, iar acesta va fi implementat până la finalul anului 2024, conform contractului de finanțare semnat în luna ianuarie 2024.

Descarca anuntProiectul ”Dotarea Centrului de zi Anca” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
06.02.2024

Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități din sistemul de protecție socială vor fi îmbunătățite, prin asigurarea dotărilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dotarea Centrului de zi Anca”, din structura Centrului de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” Gura Ocniței, aflat în subordinea instituției. Proiectul este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență / Componenta C13: Reforme Sociale, Investiția 2/Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități -PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 395, conform contractului de finanțare nr. MMSS 29/08.01.2024.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca scop general Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unor dotări specifice, precum mijloc de transport, aparatură tehnologică-electrocasnică, tehnologii de acces, aparatură și echipamente, mobilier, necesare pentru creșterea calității serviciilor furnizate și pentru adecvarea acestor servicii la nevoile individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului individual și restantului funcțional, promovării autonomiei personale ca premisă a unei vieți active și independente, astfel încât să se asigure integrarea în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități și creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în locuințele maxim protejate.

Valoarea totală a proiectului este de 361 400 lei, iar acesta va fi implementat până la finalul anului 2024, conform contractului de finanțare semnat în luna ianuarie 2024.

Descarca anuntProiectul ”Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
06.02.2024

Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități din sistemul de protecție socială vor fi îmbunătățite, prin asigurarea dotărilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu”, aflat în subordinea instituției. Proiectul este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență/Componenta C13: Reforme Sociale, Investiția 2/Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități-PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 395, conform contractului de finanțare nr. MMSS 26/08.01.2024.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca scop general Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate”.

Scopul proiectului „Dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” este reprezentat de îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale prin dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități cu echipamente specifice, mobilier și bunuri, în vederea creșterii calității servicilor furnizate, asigurării accesului persoanelor adulte cu dizabilități la servicii adecvate nevoilor individuale, în vederea preveniri instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unor dotări specifice, precum aparatură și echipamente specifice serviciilor de fiziokinetoterapie, aparatură electrocasnică, echipamente de birotică, dispozitive pentru accesibilizare, mobilier și bunuri pentru creșterea calității serviciilor furnizate și pentru adecvarea acestor servicii la nevoile individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului individual și restantului funcțional, promovării autonomiei personale ca premisă a unei vieți active și independente, astfel încât să se prevină instituționalizarea persoanei adulte cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 361 100 lei, iar acesta va fi implementat până la finalul anului 2024, conform contractului de finanțare semnat în luna ianuarie 2024.

Descarca anuntProiectul ”Dotare Centru de zi Pucioasa” ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
06.02.2024

Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități din sistemul de protecție socială vor fi îmbunătățite, prin asigurarea dotărilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dotare Centru de zi Pucioasa”, din structura Centrului de Servicii Comunitare ”Floarea Speranței” Pucioasa, aflat în subordinea instituției. Proiectul este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență/Componenta C13: Reforme Sociale, Investiția 2/Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități -PNRR/2022/C13/MMSS/12./Ținta 395, conform contractului de finanțare nr. MMSS 25/08.01.2024.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, care are ca scop general Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unor dotări specifice, precum mijloc de transport, aparatură tehnologică-electrocasnică, tehnologii de acces, aparatură și echipamente, mobilier, pentru creșterea calității serviciilor furnizate și pentru adecvarea acestor servicii la nevoile individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului individual și restantului funcțional, promovării autonomiei personale ca premisă a unei vieți active și independente, astfel încât să se prevină instituționalizarea persoanei adulte cu dizabilități și creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate.

Valoarea totală a proiectului este de 360 550 lei, iar acesta va fi implementat până la finalul anului 2024, conform contractului de finanțare semnat în luna ianuarie 2024.

Descarca anuntInapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 Inainte

Pagina: 1 of 27

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy