Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

  • Tel. Copii - 0245 217686
  • Tel. Copii - 0245 614615
  • Tel. Adulti - 0245 611915
  • Fax. Copii - 0245 614623
  • Fax Adulti - 0245 611915
  • Email: dgaspcdb@yahoo.com
  • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

In vederea achizitionarii de materiale de curatenie, D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 20.11.2018, conform caietului de sarcini anexat
15.11.2018


Rezultatul probei orale pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 13.11.2018
13.11.2018


Avand in vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, in data de 12 decembrie 2018, ora 10,00, la sediul DGASPC Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile de participare
12.11.2018


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, în data de 12 decembrie 2018, ora 10,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare.

I. Probele stabilite pentru examen:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul;

II. Condiţii de participare la examenul organizat pentru promovarea într-un grad profesional imediat superior celui deţinut:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a examenului:

- perioada de depunere a dosarelor de concurs este 12 noiembrie - 3 decembrie 2018;

- dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact Olteanu Gergiana-Loredana, inspector, clasa I, grad profesional superior;

- proba scrisă se organizează în data de 12 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;

IV. In vederea ‘nscrierii la examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 03.12.2018 un dosar cuprinzând următoarele:

copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

V. Bibliografia stabilită pentru examen:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a funcționarilor publici;

3. Constituția Romaniei, republicată.

4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată;

6. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

7. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

8. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

Relații suplimentare și bibliografia se pot obține zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, de la Serviciul Resurse Umane.

Use the online HTML cleaner website to easily edit and convert the markup code for web pages!


Rezultatul probei scrise pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 07.11.2018
08.11.2018


REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 07.11.2018
31.10.2018


Inapoi 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 58 Inainte

Pagina: 9 of 58

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy