Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

CENTRUL PENTRU PREVENIREA ABUZULUI, NEGLIJĂRII ȘI EXPLOATĂRII
- prezentare -
LOCUINȚA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE "VENUS”
- prezentare -

Serviciul Evaluare Complexă Copii
Email: [email protected]

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte
Email: [email protected]

>> Furnizori servicii sociale

Hartă servicii sociale copii DGASPC Dâmbovița+DAS - Descarca/Vezi document

>> Furnizori servicii medicale

Hartă unități sanitare cu paturi - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicale de specialitate (sistem privat) - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină de familie - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină dentară - Descarca/Vezi document
Hartă laboratoare analize medicale în sistem privat - Descarca/Vezi document
Hartă furnizori îngrijiri la domiciliu - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină de familie și de specialitate în mediul rural - Descarca/Vezi document
Hartă cabinete medicină dentară în mediul rural - Descarca/Vezi document

>> Furnizori servicii educaționale

Hartă servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională - Descarca/Vezi document
Hartă servicii de terapie logopedică - Descarca/Vezi document

INFO COVID-19

Info COVID-19 – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor aplicate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa

Măsuri aplicate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, conform Decretului Nr. 195 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Noutati

23/07/2024
LEGEA nr.240/ 19.07.2024 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 712/22.VII.2024

12/06/2024
ORDIN - AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - nr.579/ 04.06.2024 privind informarea consumatorilor ce se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, de către operatorii economici, în legătură cu accesul la servicii de transport public de persoane și, respectiv, în clădirile deținute de către aceștia

07/06/2024
HG nr.598 / 06.06.2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 529/6.VI.2024

04/06/2024
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2024 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024—2027

03/06/2024
Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

22/05/2024
LEGEA nr.147/ 24.05.2024 pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 497/29.V.2024

Anunturi achizitii

11/07/2024
Prin prezenta, în vederea achiziționării de materiale igienico-sanitare pentru beneficiari, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț până la data de 19. 07.2024 conform caietului de sarcini anexat.

11/07/2024
Prin prezenta, în vederea achiziționării de materiale de curățenie-cod CPV39831240-0 (Produse de curățenie), pentru D.G.A.S.P.C. Dâmbovița și centrele subordonate, vă solicităm să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 19.07.2024, conform caietului de sarcini anexat.

04/07/2024
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de kinetoterapie pentru beneficiari, respectiv încheierea de contracte de prestări servicii pentru perioada august-decembrie 2024, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 15.07.2024.2024 conform caietului de sarcini anexat.

19/06/2024
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vă solicită oferta de preț pentru servicii medicale (cod CPV 85147000-1- servicii medicina muncii, 85140000-2 – diverse servicii medicale – testare psihologica, 85148000-8 – servicii de analize medicale) pentru salariații D.G.A.S.P.C. Dâmbovița pentru o perioada de un an de la semnarea contractului de servicii.

05/06/2024
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare semestrială și revizie anuală a hidranților interiori, exteriori și a stațiilor de pompare, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 13.06.2024, conform caietului de sarcini anexat.

30/05/2024
Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de audit financiar pentru proiectul “Dotarea Centrului de Zi ‚Anca’ din cadrul centrului de Servicii Comunitare ‚Sfantul Andrei’ Gura Ocnitei”, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 06.06.2024, conform caietului de sarcini anexat.

Anunturi proiecte

06/02/2024
Proiectul ”Înființarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

06/02/2024
Proiectul ”Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

06/02/2024
Proiectul ”Dotarea Centrului de zi Anca” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

06/02/2024
Proiectul ”Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

06/02/2024
Proiectul ”Dotare Centru de zi Pucioasa” ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

06/12/2023
Prin intermediul proiectului TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod proiect 127 169, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița identifică și recrutează persoane care doresc să devină asistenți maternali.

Anunturi resurse umane

28/09/2023
Raport final al concursului organizat într-o funcție contractuală organizat în data de 25.09.2023

25/09/2023
Rezultatul probei scrise pentru examenul sau concursul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 25.09.2023, ora 10.00

19/09/2023
Rezultate selecție dosare de concurs depuse de către candidați pentru examenul sau concursul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 25.09.2023

04/09/2023
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița organizează în data de 25.09.2023, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul din strada I.C. Visarion nr. 8, concurs sau examen pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante aferente unor funcții contractuale de conducere și de execuție...

16/01/2023
Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate

13/01/2023
REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general adjunct care coordoneaza activitatea din domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, persoanelor varstnice si a altor persoane adulte aflate in situatii de dificultate, organizat in data de 13 ianuarie 2023

Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

Comunicate de presa

25/06/2024
Povestea binelui reciproc

26/03/2024
Proiect finalizat cu succes în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița! Au fost înființate două noi servicii sociale de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități.

05/02/2024
Proiectul ”Dotarea Centrului de zi Anca” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

05/02/2024
Proiectul ”Înființarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

05/02/2024
Proiectul ”Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

05/02/2024
Proiectul ”Dotare Centru de zi Pucioasa” - ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Rapoarte de monitorizare a serviciilor sociale

Informatii de interes publicIntegritate

Bilanturi contabile


Despre noi

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa este instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, ce funcţionează în  subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa este de a asigura la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

     Organizarea şi funcţionarea instituţiei are la baza prevederile: H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, actualizată; HG 967/2010 pentru modificarea şi completarea HG 1434/2004; HG 1084/2010, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată; Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist; Strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap şi a oricaror persoane aflate în nevoie şi standardele minime obligatorii stabilite prin acte normative specifice.

...detalii aici

 
Misiunea Centrului de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat – Telefonul Copilului 0245.983
Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat – Telefonul Copilului, este un serviciu  pentru protecția copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalările cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului, să asigure consilierea telefonică în aceste situații și să intervină prompt în cazurile urgențe prin intermediul unei echipe mobile, precum și în cazul sesizărilor primite din partea unităţilor spitalicești cu privire la femeile însărcinate cu risc de abandon a copilului nou născut.
 
© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy